We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Fenntartható vállalat

A Haldex fenntarthatósági célkitűzései jól mutatják, milyen vállalattá szeretnénk válni. A csoport számos tagjánál régóta foglalkozunk fenntarthatósági kérdésekkel, míg a Haldex csoporton belül más országokban ez új jelenségnek számít. A fenntarthatóság irányába tett fontos lépés, hogy ezeket a tevékenységeket ma már globális szinten is szervezett módon végezzük.

Fenntarthatósági célok

A Haldex fenntarthatósággal kapcsolatos lépései az ENSZ által elfogadott „Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatán”, az ILO által elfogadott „Nyilatkozat a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról” c. nyilatkozaton, valamint az OECD által kiadott „ Irányelvek multinacionális vállalkozások számára” c. irányelveken alapulnak.

2013 végén megfogalmaztuk társadalmi felelősségvállalási (CSR) célkitűzéseinket. Létrehoztunk egy új munkakört, melynek betöltője közvetlenül a csoport vezetőségének irányítása alatt áll. E munkatársunk egyik első feladata a Haldex különböző létesítményeiben érvényes feltételek felülvizsgálata volt. Bár mindennapi tevékenységeink már korábban is számos pozitív elemet tartalmaztak, ezeket eddig nem hangoltuk össze globálisan. Cégünk fenntarthatósággal kapcsolatos jövőképe, hogy a járművek biztonságát és hatékonyságát növelő termékeivel és az erőforrások optimalizálásával járuljon hozzá a társadalom fejlődéséhez. Ezzel maximálisan fenntartható értéket tudunk biztosítani a vevőink, a befektetőink és a munkavállalóink számára. A valódi változás eléréséhez három területet határoztunk meg, melyeken globális célokat tűztünk ki magunk elé. Ezek a következők: A biztonságos Haldex, az etikus Haldex és a zöld Haldex.

A biztonságos Haldex

A Haldex egy közös, globális programot dolgozott ki a biztonság növelésére. A program neve Safety #1, első számú prioritása pedig a biztonság. Zéró toleranciát hirdettünk a munkahelyi balesetekkel szemben. Biztonságosabb környezet kialakításával, képzéssel és szemléletváltással igyekszünk elérni ezt a célt. 2014-ben elindítottunk egy globális fejlesztési folyamatot, melynek mottója: „Ha nem tudod biztonságosan elvégezni, ne is végezd el!” , ezen 2015-ben minden termelési dolgozónk részt vett. Globális útmutatókat és tájékoztató anyagokat készítettünk látogatóink számára. 2015-ben új mérési módszereket vezettünk be, így például szigorúbban mérjük azokat az eseményeket, melyek gyakran egy-egy súlyosabb balesetek előjelei lehetnek, ezeket incidensnek nevezzük. Fontos továbbá a pozitív viselkedés megerősítése, valamint annak bemutatása, hogy miért kell még a legjelentéktelenebb incidensről is jelentést adni. A Haldex definíciója szerint a baleset olyan sérüléssel járó esemény, amely legalább két órás kiesést eredményez. Ez a meghatározás szigorúbb, mint a szabványos definíció.

Főbb biztonsági számadatok

  2015  2014
Egymillió munkaórára jutó incidensek száma  107.6 -
Egymillió munkaórára jutó balesetek száma  8.9 10.7

 

Az etikus Haldex

A Haldexnél zéró toleranciát hirdettünk meg a megvesztegetés, a korrupció, a gyermekmunka és a diszkrimináció ellen. 2015-ben átdolgoztuk Etikai kódexünket. Ehhez kapcsolódóan minden munkatársunk képzésen vesz részt, és aláírásával igazolja, hogy elolvasta és betartja a kódex előírásait. A Haldex Etikai kódexe vállalatunk három értékén alapul. E felosztás egyik célja, hogy szemléltessük, képtelenség minden elképzelhető helyzetet szabályozni és dokumentálni. Sok területen a stabil értékek megfelelő iránymutatást adnak. Az „Első a vevő” értékünk magába foglalja a megvesztegetéssel, a korrupcióval, az ajándékokkal, az összeférhetetlenséggel, a versenyhelyzetekkel, valamint a kritikus üzleti információkkal kapcsolatos kérdéseket. Az Etikai kódexben „Az egyén tisztelete” értékhez tartozik a munkavállaló privát szféráját tiszteletben tartó munkahely, a nem megfelelő munkakörülmények (pl. gyermekmunka) elleni harc, a diszkriminációval és a zaklatással szembeni zéró tolerancia, valamint az esélyegyenlőség biztosítása nemtől, vallástól, szexuális orientációtól, származási helytől, életkortól vagy fizikai/mentális fogyatékosságoktól függetlenül. Végül a „Szenvedélyünk a tökéletesség” érték olyan területeket foglal magába, mint a biztonság és a környezetvédelem, a drogfogyasztással kapcsolatos problémák és a munkahelyi erőszak.

Beszállítóinkat folyamatosan értékeljük, hogy megbizonyosodjunk arról, betartják a mi Etikai kódexünkben foglaltakat is. A Haldex 2015-ben elindított egy beszállító-fejlesztési programot, melynek célja, hogy a Haldex és a beszállító számára kölcsönösen előnyös, közös projekteken keresztül emelni tudjuk a beszállítóink által nyújtott minőségi szintet. Az ilyen típusú és általában a több hónapos projektek során a beszállítók meggyőződhetnek a változás valódi előnyeiről.

Főbb etikai számadatok

  2015 2014
Az Etikai kódexszel kapcsolatos
képzésen részt vevő munkavállalók aránya (%)
99.5 -

 

A zöld Haldex

A környezetvédelem jelentős szerepet tölt be fenntarthatósággal kapcsolatos intézkedéseinkben. A nyolc gyártóüzemünk és számos felújító létesítményünk környezetirányítása jelentős hatást gyakorol szervezetünkre. Világszerte minden gyártóüzemünk minimum a környezetirányítási rendszerekre vonatkozó ISO 14001 szabvány előírásait teljesíti.

Szisztematikus programokat vezettünk be annak érdekében, hogy hatékonyan tudjuk felhasználni erőforrásainkat és elkerülni a hulladékképződést. 2014-ben elindítottunk egy kiterjedt projektet az összes egység környezeti hatásának feltérképezésére. Ezt a munkát 2015-ben egy globális erőforrás-felhasználási felméréssel folytattuk, majd konkrét célkitűzéseket határoztunk meg az erőforrás-felhasználás csökkentésére. Minden gyártóegységre elkészítettünk egy „Zöld teljesítménytérképet”, amely meghatározza, hogy az adott létesítmény mennyi anyagot, energiát és erőforrást használ fel, illetve mennyi terméket, káros anyagot és hulladékot bocsát ki. Az erőforrás-felhasználással és a kibocsátással kapcsolatos adatokat besoroljuk körülbelül 30 kategória valamelyikébe. Az adatok elemzése során megállapítottuk, hogy a legfontosabb mérőszámok a CO2-kibocsátás és az anyaghatékonyság, melyekre célokat is kitűztünk. 2016-ban a 1,4 százalékkal szeretnénk csökkenteni CO2-kibocsátást és arra törekszünk, hogy tovább növeljük az anyaghatékonyságot.

Környezetvédelmi tevékenységeink hasonlóan fontos részét képezi a termékfejlesztés. A fejlesztési folyamat során kiemelten fontos szempontnak számítanak a környezetvédelmi kérdések és a fenntarthatóság. A 2015-ben mindezt hivatalosan is formába öntöttük: a termékmódosítások vagy áttervezések során a projekt kezdeti szakaszában környezeti életciklus-elemzést végzünk, mely hivatalos döntéshozatali lépésnek minősül. Hasonlóan fontos a termékeinket felhasználó vevőink környezeti hatása és a saját gyártási folyamataink környezeti hatása.

Főbb környezetvédelmi számadatok

  2015  2014 
Anyaghatékonyság, %   93  -
CO2-kibocsátás, tonna 33,490  22,510 (1)
Az ISO 14001 előírásokat teljesítő beszállítók aránya, % 34 31

(1) 2014-ben nyolc létesítményünk közül öt ilyen értékről számolt be.