We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 23, 2004 | Press release
Haldex stärker närvaron i Indien

Haldex stärker närvaron i Indien Stockholm 23 januari 2004 - Haldex och den indiska partnern, Anand Group, har beslutat utöka och förstärka verksamheten vid det gemensamt ägda bolaget Haldex India, genom att addera nya teknologier och produkter för lokal tillverkning och genom att flytta viss Haldex-produktion till Indien för att utnyttja fördelarna med den lägre kostnadsnivån. Den indiska fordonsindustrin är stadigt växande och efterfrågan på modern bromsutrustning till tunga fordon är stigande. För att bättre tillvarata möjligheterna på den växande marknaden, kommer produktionsprogrammet vid Haldex India att utökas. I ett första steg kommer teknologi och produktionsutrustning att överföras till Haldex India för lokal tillverkning av Automatiska Bromshävarmar och Consep Luftrenare. Produktions-ytorna kommer även att utökas. I samband med denna expansion har Haldex också ökat sin ägarandel i Haldex India från 50 % till 60 %. Haldexkoncernen (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning på drygt 6 miljarder kronor med ca 4.000 medarbetare. Anand Group (www.anandgroupindia.com), med huvudkontor i New Delhi, är aktiv inom fordons-industrin genom ett flertal joint-ventures. Gruppen är privatägd och har en årsomsättning på 250 MUSD och 4.500 anställda. För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-545 049 50. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/23/20040123BIT20310/wkr0006.pdf

Related Documents