We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.

En värld med säkrare fordon

Vi erbjuder innovatika bromslösningar till den globala, kommersiella fordonsindustrin, med fokus på förbättrad säkerhet, miljöanpassning och fordonsdynamik.

Finansiell kalender
21
okt
2021
21 okt 2021 07:20

Haldex publicerar resultatet för tredje kvartalet den 21 oktober 2021 kl 7.20.

Investerare, analytiker och media är inbjudna till en presentation av rapporten samma dag kl 11.00 tillsammans med VD Jean-Luc Desire och CFO Lottie Saks.

Gå till websändningen

Ring in:

SE: +46 8 566 427 06

UK: +44 333 300 92 68

US: +1 631 913 14 22, PIN US: 33579074#

 

En inspelning av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig efteråt på sidan med finansiella presentationer

 

 

10
feb
2022
10 feb 2022 07:20

Haldex bokslutskommuniké för helåret 2021 publiceras den 10 Februari 2022 kl 7.20.

Tyst period startar den 11 januari 2022.