We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.

En värld med säkrare fordon

Vi erbjuder innovatika bromslösningar till den globala, kommersiella fordonsindustrin, med fokus på förbättrad säkerhet, miljöanpassning och fordonsdynamik.

Finansiell kalender
11
feb
2021
11 feb 2021 07:20

Haldex publicerar resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2020 kl 7.20.

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av VD och CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: 11 februari 2021 kl 11.00.

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbisdan https://haldex.com/en/corporate/investerare/finansiellarapporter

22
apr
2021
22 apr 2021 07:20

Haldex publicerar resultatet för första kvartalet 2021 kl 7.20.

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av VD och CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: 22 april 2021 kl 11.00

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: 

https://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/

26
maj
2021
26 maj 2021 00:00

Haldex årsstämma kommer att hållas den 26 maj 2021 i Stockholm.

Mer information samt länkar till dokument inför stämman kommer att finnas tillgängligt på årsstämmosidan

16
jul
2021
16 jul 2021 07:20

Haldex publicerar resultatet för andra kvartalet 2021 kl 7.20.

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av VD och CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: 16 juli 2021 kl 11.00

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: 

https://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/

 

21
okt
2021
21 okt 2021 07:20

Haldex publicerar resultatet för tredje kvartalet 2021 kl 7.20.

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av VD och CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: 21 oktober 2021 kl 11.00

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbsidan https://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/

Mer