We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Funktionsbaserad organisation

Haldex har från 2019 en matrisorganisation baserad på följande principer:

 • Kundfokus: Vi prioriterar baserat på vad som är bäst för Haldex kunder, inte baserat på en funktion, produkt eller region.
 • Tänk globalt, genomför regionalt: Vi uppnår lönsam tillväxt i regionerna genom att skapa snabbare beslutsfattande nära kunden. Samtidigt säkerställer vi gemensam strategisk inriktning och globala skalfördelar för att få konkurrensfördelar och minimera risker.
 • Effektivt ledarskap: vi omfamnar förändring och strävar efter en lösningsorienterad, snabb och rörlig ledarskapskultur strukturerad i en matrisorganisation.

Tre globala funktioner ansvarar för den globala strategin inom varje område:

 • Supply chain, med ansvar för inköp och produktion
 • Product & Technology, ansvariga för produktutveckling med utvecklingscentra i USA, Europa och Asien.
 • Commercial, med ansvar för försäljning, marknadsföring, produktledning, kundservice och teknisk support.

Stödfunktioner för:

 • Kvalitet
 • Finans & IT / IS
 • HR
 • Affärsutveckling

Fyra geografiska regioner samarbetar med de globala funktionerna i varje region för att skapa ett matrisansvar:

 • Nord och Sydamerika
 • EMEA
 • Asien och Pacific
 • Indien

undefined