We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
En gemensam uppförandekod för hållbar verksamhet

Under 2015 uppdaterade vi vår Uppförandekod och genomförde utbildningsprogram över hela världen. Alla medarbetare hos Haldex genomgår kontinuerligt utbildning och skriver under på att de har läst och förstått Uppförandekoden.

Lär dig den. Följ den. Skydda den.

Koden är utformad för att skydda dig, dina kollegor och Haldex.

Sedan företaget grundades i slutet av 1880-talet har Haldex utvecklats till att vara ett av de världsledande företagen inom vår bransch. Vårt mål har alltid varit att skapa en arbetsplats med kompetenta medarbetare som har förtroende för sina kollegor och som samarbetar för att kunna ge våra kunder ett utomordentligt resultat.

Denna uppförandekod ger huvuddragen för hur vi ska genomföra vårt åtagande att leverera bra resultat. Den är utformad för att främja ett ärligt och etiskt uppförande gentemot alla våra intressenter: kunder, leverantörer, entreprenörer, konkurrenter, aktieägare, myndigheter och allmänheten.

Att arbeta på Haldex innebär att upprätthålla vissa standarder av uppförande. Våra handlingar och vårt arbete som individer påverkar andra människor och vårt företag som helhet. Jag förväntar mig att du tar hänsyn till dessa aspekter när du fattar beslut. Denna kod är vår guide och vårt stöd för korrekt beslutsfattande.

Läs vår Uppförandekod (pdf) >>