We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Vision & strategi

Driving Innovation for a Safer and Greener World

Haldex guidas av sin långsiktiga vision att driva innovation för en säkrare och grönare värld.

Haldex driver innovationen inom bromssystem där utvecklingen ligger före branschen. Haldex lösningar är säkrare när det gäller bromsstabilitet och grönare i termer av energieffektivitet. Genom strategiska partnerskap utmanar Haldex befintlig teknologi och förblir samtidigt en oberoende partner i värdekedjan.

 

Strategi 2025

Strategin för 2025 består av tre pelare – att optimera den nuvarande verksamheten, ta vara på de strategiska möjligheterna och integrera hållbarhet i affärsmodellen. Varje strategisk pelare består av aktiviteter som kan kategoriseras i drivkrafter för försäljningstillväxt och drivkrafter för lönsamhet och kapitaleffektivitet genom en reducerad kostnadsbas.

Profitable growth Vision and Strategy.png

Genom att leverera på dessa strategiska aktiviteter kommer Haldex att uppnå lönsam tillväxt mot en hållbar position, vilket innebär en hållbar marknadsposition och en hållbar lönsamhetsnivå samtidigt som Haldex bidrar till en hållbar miljö.

 

Aktiviteter för att driva lönsamförsäljningstillväxt

imageqoqv8.png

 

Aktiviteter för att driva lönsamhet och kapitaleffektivitet genom en reducerad kostnadsbas

Actions to drive profitable sales growth 2.png