We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Investor Relations

Haldex publicerar större nyheter och finansiella rapporter i form av pressmeddelanden. Vi postar även företagsnyheter om aktiviteter på vår hemsida och social media. Prenumerera gärna på nyheter som är relevanta för dig.


Finansiell Kalender
09
dec
2021
09 dec 2021 14:00 - 16:00

Haldex bjuder in investerare, finansanalytiker och media till en kapitalmarknadsdag den 9 december 2021. Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas på Strandvägen 7A i Stockholm och startar klockan 14.00.

Mer information om eventet finns tillgänglig på följande länk:

Haldex kapitalmarknadsdag 2021

 

10
feb
2022
10 feb 2022 07:20

Haldex bokslutskommuniké för helåret 2021 publiceras den 10 Februari 2022 kl 7.20.

Den tysta perioden startar den 11 januari 2022.

28
apr
2022
28 apr 2022 07:20

Haldex publicerar resultatet för första kvartalet den 28 april 2022 kl 7.20.

Den tysta perioden startar 29 mars 2022.

 

24
maj
2022
24 maj 2022 15:00 - 17:00

Haldex årsstämma kommer att hållas den 24 maj 2022 i Stockholm.

Mer information samt länkar till dokument inför stämman kommer att finnas tillgängligt på årsstämmosidan

19
jul
2022
19 jul 2022 07:20

Haldex publicerar resultatet för andra kvartalet den 19 juli 2022 kl 7.20.

Den tysta perioden börjar den 19 juni 2022. 

27
okt
2022
27 okt 2022

Haldex publicerar resultatet för tredje kvartalet den 27 oktober 2022 kl 7.20.

Den tysta perioden startar den 27 september 2022.

16
feb
2023
16 feb 2023

Haldex publicerar resultatet för fjärde kvartalet den 16 februari 2023 kl 7.20.

Den tysta perioden startar den 17 januari 2023.