We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Kapitalmarknadsdag 2021

Kapitalmarknadsdagen 2021 hölls den 9 december 2021 på Strandvägen 7A i Stockholm.

Haldex VD och koncernchef Jean-Luc Desire gav tillsammans med CFO Lottie Saks och EVP Operations Nicola Gregory, en uppdatering om Haldex långsiktiga strategi samt en översyn om bolagets finansiella ställning och hållbarhetsarbete.

Webbsändningen finns tillgänglig här: https://tv.streamfabriken.com/haldex-cmd-2021

För ytterligare information, kontakta:

Jenny Boström, Investor Relations Manager
Telefon: 0418 47 60 00
Email: ir@haldex.com