We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Extra bolagsstämma 2017

En extra bolagsstämma hölls den 17 augusti 2017 i Stockholm.

Styrelsen kallade till extra bolagsstämma med anledning av att Knorr-Bremse AG (”Knorr-Bremse”), som innehar omkring 14,9 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, har begärt en extra bolagsstämma för att besluta om Knorr-Bremses förslag till beslut enligt punkt 6 i dagordningen.

Dokument:

Kallelse till extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Röstningsresultat från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

 

Fullmakt:

Fullmaktsformulär