We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Extra bolagsstämma 2022

SAF-HOLLAND SE (”SAF-HOLLAND”) kontrollerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Haldex Aktiebolag (”Haldex”). Aktieägarna i Haldex kallas till extra bolagsstämma fredagen den 11 november 2022.

Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar

 

Dokument

Kallelse till extra bolagsstämma

Poströstningsformulär

Fullmaktformulär