We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Bolagsstyrningsrapport

Haldex tillämpar utan avvikelser Svensk kod för bolagsstyrning, samt upprättar en bolagsstyrningsrapport i enlighet med koden. Bolagsstyrningsrapporten är inte granskad av bolagets revisorer.

Mer information om bolagsstyrningskoden finns på webbplats för Kollegiet för Svensk bolagstyrning, www.bolagsstyrning.se

Bolagsstyrningsrapporter:

Rapport 2019
Rapport 2018
Rapport 2017
Rapport 2016
Rapport 2015
Rapport 2014
Rapport 2013
Rapport 2012
Rapport 2011
Rapport 2010
Rapport 2009
Rapport 2008
Rapport 2007