We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Styrelse
Håkan Karlsson

Styrelseordförande sedan 2021, invald som styrelseledamot 2020. Ordförande i ersättningsutskottet samt ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1961

Utbildning: MSc

Nuvarande sysselsättning: Affärsrådgivare

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Gunnebo AB. Styrelseledamot i TitanX och Safety Respect.

Tidigare erfarenhet: Medlem i Volvo Groups koncernledning under 17 år med ledande befattningar inom flertalet affärsområden; CEO Volvo Buses, EVP Non truck Business (Volvo CE, Volvo Bus, Volvo Penta and Group military business), President Group Trucks Asia & JVs, Chairman Volvo-Eicher Trucks & Buses, Vice Chairman Dongfeng Trucks.

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

Stefan Charette

Styrelseledamot, invald 2020. Ledamot i revisionsutskottet.

Född:1972

Utbildning: MSc Finance, BSc Electical Engineering

Nuvarande sysselsättning: Styrelseordförande i Athanase Industrial Partner Ltd.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i DistIt AB, BuildData Group, Athanase Innovation AB and Celina Fondförvaltning. 
Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot i 16 noterade bolag varav styrelseordförande i sex utav dem. VD för Creades AB, Investment AB Öresund, AB Custos och Brokk AB.
Beroende: Nej
Aktieinnehav: 2 642 292 genom Athanase Industrial Partner


Catharina Modahl - Nilsson

Styrelseledamot, invald 2020. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1963

Utbildning: MSc in Vehicle Engineering från KTH.

Nuvarande sysselsättning: CTO Traton Group.

Andra uppdrag: Styrelseledamot och ägare av Modahlen Group AB, styrelseledamot i Knightec, ordförande i Kungliga IngenjörsVetenskapsakademin avdelning Maskinteknik.

Tidigare erfarenhet: Närmare 30 års erfarenhet av den internationella fordonsindustrin, varav en stor del av denna tid i flera olika chefspositioner på Scania och Traton. Head of Chassis, Cabs, Complete vehicle & Buses på Traton och bland annat Engineering Director Project Mgmt, Engineering Director Cab Development, Head of Product Planning och Head of Strategy & Brand Development på Scania samt EVP R&D Permobil.

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

Viveka Ekberg

Styrelseledamot, invald 2020. Ordförande i revisionsutskottet.

Född:1962

Utbildning: MSc in Business and Economics, Handelshögskolan i Stockholm

Nuvarande sysselsättning: Non-Executive Director & Chairman in public and private companies.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i bl.a Lindab, Dellner, Autostore, Apotea och SPP Pension & Försäkring. Styrelseordförande i CAAM Fund Services.

Tidigare erfarenhet: Har tidigare varit CEO på PP Pension, Head of Nordics på Morgan Stanley Investment Management, Associate Partner på Brummer & Partners, chef för SEB Institutionell Förvaltning och aktieanalytiker på Alfred Berg Fondkommission och Affärsvärlden. 

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 25 000

 

 

Dzeki Mackinovski

Styrelseledamot, invald 2020. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1965

Utbildning: Gymnasial utbildning, Företagsekonomi

Nuvarande sysselsättning: Executive Vice President Global Purchasing Kongsberg Automotive Göteborg, Sverige

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Kongsberg Automotive, Mullsjö site, Sverige

Tidigare erfarenhet: Mer än 25 års erfarenhet av inköp inom den kommersiella fordonsindustrin varav en stor del av denna tid i olika chefspositioner, senast som Senior Vice President Global Purchasing hos Knorr-Bremse AG i Tyskland och före det Vice President Purchasing Projects & Operations Asia Pacific hos Volvo GTT, Shanghai. Före det flera olika chefspositioner inom Volvo Trucks i både Sverige och USA.

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

 

 

Detlef Borghardt

Styrelseledamot, invald 2020.

Född:1963

Utbildning: Ingenjör, University of Hamburg of Automotive Engineering.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende konsult  

Tidigare erfarenhet: 30 års erfarenhet inom den globala kommersiella fordonsindustrin. Senast som VD och styrelseledamot i SAF-HOLLAND mellan 2011–2019 och före det på flera olika chefspositioner inom SAF-HOLLAND sedan 2000. Innan dess, 10 års erfarenhet inom aluminiumindustrin i Alusuisse-koncernen.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i TIP Europe BV.

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

 

 

Per-Olof Bjällstål

Arbetstagarrepresentant för PTK-klubbarna. Invald 2019.

Född: 1971

Utbildning: Automationsteknik

Nuvarande sysselsättning: Projektledare

Aktieinnehav: 0

 

Per Holmqvist

 

Arbetstagarrepresentant för PTK-klubbarna, suppleant. Invald 2014.

Född: 1961

Utbildning: Tekniskt gymnasium

Nuvarande sysselsättning: Global Manufacturing Engineer Director

Aktieinnehav: 1 500

 

Jahad Shako

Arbetstagarrepresentant för IF Metall, invald 2019.

Född: 1960

Utbildning: Tekniskt gymnasium

Nuvarande sysselsättning: Vice ordförande för den lokala IF Metall-klubben samt arbetar med reservdelsproduktion.

Aktieinnehav: 0

 

Jimmy Emilsson

Arbetstagarrepresentant för IF Metall, suppleant. Invald 2019.

Född: 1973

Utbildning: Samhällsvetenskaplig linje, gymnasiet

Nuvarande sysselsättning: Ordförande för den lokala IF Metall-klubben

Aktieinnehav: 0