We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Jörgen Durban

Styrelsens ordförande sedan 2017
Invåld år: 2017
Nuvarande sysselsättning: Advokat och styrelseordförande i Anoto Group.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Anoto Group.
Född: 1956
Bosatt i: Sverige
Beroende: Nej
Aktieinnehav: 1000
Utbildning: Jur kand
Tidigare erfarenhet: Tidigare varit managing partner för Linklaters Sverige.

Bernd Gottschalk

Styrelseledamot

Invald år: 2019

Nuvarande sysselsättning: Ägare och partner i AutoValue GmBH, ett konsultföretag med inriktning mot fordonsindustrin.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Schaeffler AG, Jost Werke AG och
Plastic Omnium, Paris.

Född: 1943

Bosatt i: Tyskland

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Examen i ekonomi (Diplom-Volkswirtschaftslehre) samt en doktorsgrad i statsvetenskap och ekonomi

Tidigare erfarenhet: Höga chefspositioner inom Daimler AG, bl.a kommersiell chef för fabriken i Mannheim, Tyskland och landschef för Mercedes-Benz i Brasilien. Han blev även medlem av ledningsgruppen som globalt ansvarig för tunga fordon. Bernd Gottschalk blev senare VD för Verband der Automobilindustrie (VDA), en tysk samarbetsorganisation som har fordonstillverkare och leverantörer under samma tak.

Markus Gustafsson

Styrelseledamot

Invald år: 2019

Nuvarande sysselsättning: Kundansvarig och extern rådgivare på Prime. Specialiserad på förändringsarbete, strategiskiften, omställningsarbete och rådgivning till VD, ledningsgrupper och styrelser.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Luleå Tekniska universitet, Mobilaris, Invest in Norbotten, United Minds och Gamechanges styrelser.

Född: 1972

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: -

Utbildning: Magisterexamen i industriell marknadsföring och
kandidatexamen i industriell organisation

Tidigare erfarenhet: 

Under 15 års tid VD för Prime som är utsedda till en av världens tio bästa marknadsbyråer. Managementkonsult.

 

Helene Svahn

Styrelseledamot
VD & Koncernchef

Invald år: 2018

Nuvarande sysselsättning: VD och Koncernchef för Haldex, Professor i nanobioteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i stiftelsen för strategisk forskning, stiftelsen Nobel Center, Mindforce Labs and SwedNanoTech.

Född: 1974

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 1 160

Utbildning: Civilingenjör, molekylärbioteknik och Doktorsgrad inom Elektroteknik.

Tidigare erfarenhet: Senior Vice President Forskning och Innovation på Permobil. Marknadsdirektör, Silex Microsystems, VD för Picovitro.

Mikael Thunved

Styrelseledamot

Invald år: 2019

Nuvarande sysselsättning: Managing Partner för Evli Corporate Finance och Evli Bank Sweden..

Andra uppdrag: -

Född: 1965

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Civilekonom

Tidigare erfarenhet: Medlem av Evli Banks ledningsgrupp sedan 2005
och har haft olika ansvarsområden inom banken. Partner på Arthur Andersen där han var del av den svenska ledningsgruppen. Han har varit rådgivare i olika transaktioner i flera olika branscher under de senaste 25 åren.

Per Holmqvist

Arbetstagarrepresentant för PTK-klubbarna.

Invald år: 2014

Nuvarande sysselsättning: Globalt ansvar för produktionstekniska frågor.

Andra uppdrag: -

Född: 1961

Bosatt i: Indien

Aktieinnehav: 1 500

Utbildning: Tekniskt gymnasium

Jahad Shako

Arbetstagarrepresentant för IF Metall

Invald år: 2019

Nuvarande sysselsättning: vice ordförande för den lokala IF Metall-klubben samt arbetar med reservdelsproduktion

Född: 1960

Bosatt i: Sverige

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Tekniskt gymnasium

Per-Olof Bjällstål

Arbetstagarrepresentant för PTK-klubbarna, suppleant

Invald år: 2019

Nuvarande sysselsättning: Projektledare

Född: 1971

Bosatt i: Sverige

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Automationsteknik

Jimmy Emilsson

Arbetstagarrepresentant för IF Metall, suppleant

Invald år: 2019

Nuvarande sysselsättning: Ordförande för den lokala IF Metall-klubben

Född: 1973

Bosatt i: Sverige

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Samhällsvetenskaplig linje, gymnasiet