We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.

Haldex har varit listad på Nasdaq Stockholm sedan 1960. Aktien är del av Mid cap segement och har förkortningen HLDX. Aktiekapitalet i Haldex uppgår till 221 079 850 SEK fördelat på 44 215 970 aktier.