We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Aktiedata

Haldex har varit listad på Nasdaq Stockholm sedan 1960. Aktien är del av Mid cap segement och har förkortningen HLDX. Aktiekapitalet i Haldex uppgår till 243 187 835 SEK fördelat på 48 637 567 aktier.