We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Utdelning

Styrelsens policy för distribution av det fria kapitalet till aktieägarna är att föra över minst en tredjedel av årsvinsten efter skatt över en konjunkturcykel till aktieägarna genom utdelning och återköp av aktier, med hänsyn till förväntad finansiell ställning.

Historisk utdelning (SEK/aktie)

2021 0.00
2020 0.00
2019 0.00
2018 1,15
2017 0,55
2016 0,00
2015 2,00
2014 3,00
2013 2,00
2012 1,00
2011 2,00
2010 3,00
2009 0,00
2008 0,00
2007 4,50