We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Information om SAF-HOLLAND:s kontanterbjudande

SAF-HOLLAND SE (”SAF-HOLLAND”), lämnade den 8 juni 2022 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex att överlåta sina aktier i Haldex till SAF-HOLLAND (”Erbjudandet”). I enlighet med villkoren för Erbjudandet erbjöd SAF-HOLLAND ett kontant vederlag om 66 kronor per aktie i Haldex (”Budpriset”), vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 3,2 miljarder kronor. 

Haldex styrelse rekommenderade enhälligt aktieägarna i Haldex att acceptera Erbjudandet. För mer information, vänligen se SAF-HOLLAND:s webbplats för Erbjudandet

SAF-HOLLAND SE (”SAF-HOLLAND”) förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Haldex Aktiebolag (”Haldex” eller ”Bolaget”) ovillkorat den 18 augusti 2022. SAF-HOLLAND kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Haldex och har kommunicerat att man avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget.

Styrelsen för Haldex har fattat beslut om att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas så snart Bolaget erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Haldex har kallat till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 14 september 2022 för bland annat val av nya styrelseledamöter. För mer information, vänligen se sidan Extra bolagsstämma 2022

Pressmeddelande

Uttalande från styrelsen för Haldex med anledning av SAF-HOLLAND:s offentliga kontanterbjudande

Värderingsutlåtande från Lenner & Partners 

Haldex ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma