We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Investerarkontakter

Haldex kommunikation med finansmarknaden kännetecknas av öppen, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie. Vi delger information i form av delårsrapporter, årsredovisning, pressmeddelanden samt tillhandahåller fördjupad information på våra IR-sidor på webben. Kontakta oss om du inte kan hitta det du söker.

Lottie Saks

CFO

ir@haldex.com

Jenny Boström

Investor Relations Manager

ir@haldex.com