We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Offentligt uppköpserbjudande

Summering

Tre offentliga uppköpserbjudanden till aktieägarna i Haldex har annonserats, och samtliga har nu återkallats. Knorr-Bremses bud på 125 kr per aktie, med acceptansperiod fram till 26 september, återkallades den 19 september 2017. 

Aktieägare som tackat ja till Knorr-Bremses bud kommer få sina aktier återförda till sina respektive aktiekonton och -depåer. Frågor om aktieinnehav hanteras av respektive bank eller förvaltare.

Dokument, länkar och övrig information relaterat till offentliga uppköpserbjudanden på Haldex:

Knorr-Bremses höjda bud (återkallat):

Knorr-Bremses ursprungsbud som sedan höjdes och återkallades (se ovan):

ZFs höjda bud (återkallat):

ZFs ursprungsbud (återkallat):

SAF-Hollands bud (återkallat):