We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Presentationer

Presentationer från websändingar i samband med delårsrapporterna samt kapitalmarknadsdagar. Samtliga presentationer är på engelska om inget annat anges.

2022

Rapport kv 2 Presentation Webcast
Rapport kv 1 Presentation Webcast

 

2021

Rapport kv 4 Presentation Webcast
Kapitalmarknadsdag Presentation Webcast
Rapport kv 3 Presentation Webcast
Rapport kv 2 Presentation Webcast
Rapport kv 1 Presentation Webcast

2020

Rapport kv 4 Presentation (pdf) Webcast
Rapport kv 3 Presentation (pdf) Webcast
Rapport kv 2  Presentation (pdf) Webcast
Rapport kv 1 Presentation (pdf) Webcast

 

2019

Delsrapport kv 4 Presentation (pdf) Webcast
Delsrapport kv 3 Presentation (pdf) Webcast
Delsrapport kv 2 Presentation (pdf) Webcast
Delsrapport kv 1 Presentation (pdf) Webcast

 

2018

Delsrapport kv 1 Presentation (pdf) Webcast
Delsrapport kv 2 Presentation (pdf) Webcast
Delsrapport kv 3 Presentation (pdf) Webcast
Delsrapport kv 4 Presentation (pdf) Webcast
Kapitalmarknadsdag Presentation (pdf) Webcast

 

2017

Delsrapport kv 1 Presentation (pdf) Webcast
Delsrapport kv 2 Presentation (pdf) Webcast
Delsrapport kv 3 Presentation (pdf) Webcast
Delsrapport kv 4 Presentation (pdf) Webcast

 

2016

Delsrapport kv 1 Presentation (pdf) Webcast
Delsrapport kv 2 Presentation (pdf) Webcast
Delsrapport kv 3 Presentation (pdf) Webcast
Delsrapport kv 4 Presentation (pdf) Webcast

 

2015

Delsrapport kv 1 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 2 Presentation (pdf) Webcast
Delsrapport kv 3 Presentation (pdf) Webcast
Delsrapport kv 4 Presentation (pdf) Webcast

 

2014

Delsrapport kv 1 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 2 Presentation (pdf)  
Kapitalmarknadsdag Presentation (pdf) Webcast
Delsrapport kv 3 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 4 Presentation (pdf)  

 

2013

Delsrapport kv 1 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 2 Presentation (pdf)  
Kapitalmarknadsdag Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 3 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 4 Presentation (pdf)  

 

2012

Delsrapport kv 1 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 2 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 3 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 4 Presentation (pdf)  

 

2011

(Bolaget delades efter första kvartalet)

Delsrapport kv 1 Presentation (pdf)  
Kapitalmarknadsdag Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 2 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 3 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 4 Presentation (pdf)  

 

2010

Delsrapport kv 1 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 2 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 3 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 4 Presentation (pdf)  

 

2009

Delsrapport kv 1 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 2 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 3 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 4 Presentation (pdf)  

 

2008

Delsrapport kv 1 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 2 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 3 Presentation (pdf)  
Delsrapport kv 4 Presentation (pdf)