We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Utvecklingsmöjligheter

I linje med vår passion för excellens vill vi att våra medarbetare fotsätter att utveckla sina kunskaper och färdigheter. För att förverkliga detta erbjuder vi en rad möjligheter att växa på jobbet:

  • Karriärplanering enligt en fyrstegsmodell där du börjar med att analysera dig själv, för att sedan sätta upp möjliga karriärvägar de kommande åren.
  • Fortsatt utveckling av dina kompetenser i linje med våra 4C, Haldex som företag, samt dina specifika kompetenser.

  • Ett ramverk för ledarskap som ser till att du kan utvecklas som ledare för andra.

  • DISC-analyser av alla medarbetare, för att kartlägga din personlighet och dina kommunikationsstilar.

"Det bästa med Haldex är utan tvekan mina kollegor! Haldex ger oss alltid möjligheter att växa som individer eller som team, och att ta oss an nya utmaningar. Tillsammans kan vi arbeta mot målen och alltid sträva efter att bli bättre. Det finns en underbar arbetsglädje i Landskrona!"

Camilla , Skiftledare , Landskrona