We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Vår kultur och 4C

Managementgurun Peter Drucker sa en gång att “Kulturen äter strategin till frukost”, och vi på Haldex tycker att detta stämmer. Allt startar med vår kultur: våra attityder, övertygelser, och handlingar. När dessa finns på plats vet vi hur vi ska förverkliga strategin.

För det första så måste alla Haldex anställda omfamna våra kärnvärderingar. De är grunden till allt vi gör:


customer-first.jpg

respect.jpg

passion.jpg

 

När kärnvärderingarna finns på plats kan vi fokusera på hur vi faktiskt agerar gentemot varandra. På Haldex gör vi detta via våra 4C:

4C Long Copy Challenge Unit.png

4C Long Copy Collaborate Unit.png

4C Long Copy Commit Unit.png

4C Long Copy Celebrate Unit.png

Vi mäter våra anställda en gång per år, baserat på dessa 4C. Detta betyder att vi har höga förväntningar på våra medarbetare, men också att vi erbjuder rika möjligheter att växa professionellt på en sund arbetsplats.