We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Vår kultur och 5C

Managementgurun Peter Drucker sa en gång att “Kulturen äter strategin till frukost”, och vi på Haldex tycker att detta stämmer. Allt startar med vår kultur: våra attityder, övertygelser, och handlingar. När dessa finns på plats vet vi hur vi ska förverkliga strategin.

För det första så måste alla Haldex anställda omfamna våra kärnvärderingar. De är grunden till allt vi gör:


customer-first.jpg

respect.jpg

passion.jpg

 

När kärnvärderingarna finns på plats kan vi fokusera på hur vi faktiskt agerar gentemot varandra. På Haldex gör vi detta via våra 5C:

  • Connect (Koppla samman): Handlar om att förstå helheten, dvs. att alla medarbetare ska förstå vår strategi, vår industri, våra konkurrenter och våra produkter. Det handlar också om att arbeta tillsammans över funktioner och regioner samt att förstå hur var och en av oss som arbetar på Haldex bidrar till företagets resultat genom våra individuella mål.

  • Communicate (Kommunicera): Hur vi kommunicerar internt och externt. Att vi har en öppen och transparent kommunikation, att vi lyssnar på andra, delar med oss av viktig information och kunskap för att alla ska känna sig involverade. Aktiv kommunikation är nyckeln till framgång.

  • Collaborate (Samarbeta): Handlar om att säkerställa att vi internt har ett bra samarbete mellan olika team, funktioner och regioner. Att vi genom att skapa nätverk och arbeta tillsammans med människor från olika nationaliteter och kulturer med olika erfarenheter bli ett ännu starkare team.

  • Coach (Vägled): handlar om att bygga en kultur där vi kan ge varandra feedback och coacha varandra på ett konstruktivt sätt för att tillsammans leverera ett bättre resultat.

  • Create (Skapa): Handlar om att utmana det traditionella, våga tänka annorlunda och alltid vara kreativa i det vi gör. Smått som stort. Det handlar om att vara öppen för nya idéer och fokusera på ständiga förbättringar som en del av det dagliga arbetet.

Vi mäter våra anställda en gång per år, baserat på dessa 5C. Detta betyder att vi har höga förväntningar på våra medarbetare, men också att vi erbjuder rika möjligheter att växa professionellt på en sund arbetsplats.

"Att arbeta med Haldex R&D-avdelning har erbjudit mig en unik miljö där jag kan vara kreativ och att växa i mitt ledarskap. Kontoret i Kansas City är relativt litet jämfört med andra. Det skapar möjligheter för ett mer direkt inflytande i ingenjörsmiljön. Samtidigt erbjuder det globala Haldex mig en rik källa av kunskaper och erfarenheter. Det gör att jag fortsätter att utveckla mina tankar kring teknik och kreativ problemlösning."

Brian Marshall , Chef på R&D , Kansas City, USA