We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Generella bilder

Högerklicka på bilderna för att spara högupplösta versioner. För hjälp eller förfrågningar om andra bilder nås vi på corporate.communications@haldex.com

Logotype, jpg haldex_logo_gradient.jpg 

 

Logotype, EPS/CMYK

 

Click on link to download

 

Logotype negativ, EPS/CMYK

 

Click on link to download

Haldexkontor  haldex32_grayling.jpg
Haldexkontor  haldex30_grayling.jpg

 

Tillåtelse att använda foton och bilder i denna databas ges endast under följande villkor:

  • IP-rättigheterna tillhör Haldex. Nedladdade bilder får endast användas en gång.

  • Kopiering av bilder för vidare distribution eller komersiell användning är förbjudet utan utryckligt skriftligt godkännade från Haldex.

  • Haldex förbehåller sig rätten att återkalla tillstånd att återge upphovsrättsskyddat material när som helst när Haldex, efter eget godtycke, ansera att förmånen att reproducera materialet används på ett sätt som skadar bolagets intresse eller ovanstående instruktioner inte följs korrekt för att skydda upphovsrätten.

  • Detta tillstånd ges utan garanti av något slag, varken uttryckliga  eller underförstådda , inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.