We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Produktbilder

Klicka på bilderna för att spara högupplösta versioner. För hjälp eller förfrågningar om andra bilder nås vi på  corporate.communications@haldex.com

 

Bromshävarmar 736b8289.jpg 

 

Bromshävarmar

 

 736b8052.jpg
Bromshävarmar han_1198.jpg
Montering av skivbroms  736b8810.jpg
Montering av skivbroms 736b7361.jpg
Haldexlådor  20160303-haldex-0026.jpg
Haldexlådor 20160303-haldex-0008.jpg
Haldex, Grau and Remanlådor  20160303-haldex-0048.jpg
Graulåda  20160303-haldex-0047.jpg
Graulåda  20160303-haldex-0030.jpg
Bromshävarm, S-ABA s-aba.jpg
Skivbroms, ModulT  air-disc-brakes_modult_dbt19lt_2014_white.jpg

 

Tillåtelse att använda foton och bilder i denna databas ges endast under följande villkor:

  • IP-rättigheterna tillhör Haldex. Nedladdade bilder får endast användas en gång.

  • Kopiering av bilder för vidare distribution eller komersiell användning är förbjudet utan utryckligt skriftligt godkännade från Haldex.

  • Haldex förbehåller sig rätten att återkalla tillstånd att återge upphovsrättsskyddat material när som helst när Haldex, efter eget godtycke, ansera att förmånen att reproducera materialet används på ett sätt som skadar bolagets intresse eller ovanstående instruktioner inte följs korrekt för att skydda upphovsrätten.

  • Detta tillstånd ges utan garanti av något slag, varken uttryckliga  eller underförstådda , inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.