We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.

Klicka på bilderna för att spara högupplösta versioner. För hjälp eller förfrågningar om andra bilder nås vi på corporate.communications@haldex.com

 

Jörgen Durban

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Durban

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Durban

 

 

 

 

joergen_durban_thumbnail.jpg

 

joergen_durban_thumbnail2.png

 

joergen_durban_thumbnail3.png

 

 

 

 

Göran Carlson görancarlsson_thumbnail.jpg
 Ulf Ahlén

 

ulfahlen_thumbnail.jpg

 Magnus Johansson

 

magnusjohansson_thumbnail.jpg

Annika Sten Pärson

 

annikaparson_thumbnail.jpg

 Johan Gileus

 

johangileus_thumbnail.jpg

 Fredrik Hudson

 

fredrik_hudson_thumbnail.jpg

 Michael Collin

 

michael_collin_thumbnail.jpg

 Per Holmqvist

per_holmqvist_thumbnail.jpg

 

Jahad Shako

 

jahad_shako_thumbnail.jpg

 

Tillåtelse att använda foton och bilder i denna databas ges endast under följande villkor:

  • IP-rättigheterna tillhör Haldex. Nedladdade bilder får endast användas en gång.

  • Kopiering av bilder för vidare distribution eller komersiell användning är förbjudet utan utryckligt skriftligt godkännade från Haldex.

  • Haldex förbehåller sig rätten att återkalla tillstånd att återge upphovsrättsskyddat material när som helst när Haldex, efter eget godtycke, ansera att förmånen att reproducera materialet används på ett sätt som skadar bolagets intresse eller ovanstående instruktioner inte följs korrekt för att skydda upphovsrätten.

  • Detta tillstånd ges utan garanti av något slag, varken uttryckliga  eller underförstådda , inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.