We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 18, 1999 | Annual Financial Statement
Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1998 * Faktureringen ökade 93% (15% exklusive förvärv)till 4,8 mdr SEK * Rörelseresultatet ökade 58% till 361 MSEK * Resultatet före skatt ökade 37% till 297 MSEK * Väsentligt resultatbidrag från Midland-Grau-förvärvet * Vinst per aktie ökade till SEK 8:92 (7:38) * Utdelningsförslag SEK 3:00 (2:63) * Skivbromsen marknadsintroducerad och AWD-systemet i serieproduktion ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/18/19990218BIT00360/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/02/18/19990218BIT00360/bit0002.pdf Hela rapporten