We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 20, 1999 | Interim Report
Haldex 9-månadersrapport 1999

Haldex 9-månadersrapport 1999 *Resultatet före skatt ökade med 1% till 212 MSEK *Rörelseresultatet ökade med 4% till 261 MSEK *Orderingång och faktureringökade med 30% till4.420 MSEK respektive med 29% till 4.402 MSEK *Fordonsmarknaden fortsatt stark i Nordamerika,svagt positiv i Västeuropa och ökande från låg nivåi Asien *Omfattande program för kostnadsreduktioner igångsatta Marknad Under 9-månadersperioden utvecklades fordonsmarknaden starkt i Nordamerika. I Västeuropa var ökningen av fordonsproduktionen svagt positiv. I Asien har en återhämtning inletts från en låg nivå. Tunga fordon Världsproduktionen av tunga fordon ökade under perioden med uppskattningsvis 7% jämfört med fjolåret. I Nordamerika fortsatte den starka utvecklingen och antalet tillverkade tunga fordon ökade med ca 24%. I Västeuropa har produktionstakten planat ut på fjolårets höga nivå med en ökning för perioden med ca 2%. I Asien har återhämtningen från en låg nivå påbörjats och tillverkningen av tunga fordon ökade under perioden med ca 50% i både Korea och Kina. I Japan däremot minskade produktionen med ca 30%. I Brasilien sjönk produktionen också med ca 30%. Produktionen av släpvagnar till tunga fordon utvisade generellt en lägre ökningstakt än dragfordon. I Nordamerika var ökningen för släpvagnar ca 15%, medan produktionen i Västeuropa var något lägre än motsvarande period i fjol. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/20/19991020BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/20/19991020BIT00170/bit0002.pdf