We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
november 1, 1999 | Press release
Haldex avyttrar dragbomsverksamheten i Tyskland

Haldex avyttrar dragbomsverksamheten i Tyskland Avtal har tecknats att per den 1 november 1999 avyttra dragbomsverksamheten inom Haldex Brake Systems divisionen. Dragbomsverksamheten omfattar en produktionsenhet i Regensburg, Tyskland, med ca 40 medarbetare och en års- omsättning på ca 40 MSEK. Försäljningen har skett till bokfört värde och påverkar koncernens löpande resultat endast marginellt. Den sålda verksamheten ingick i Midland-Grau, som förvärvades av Haldex i april 1998. Dragbommar (kopplingsdon mellan släpvagnar och dragfordon) ligger utanför Brake Systems divisionens produktområde, tryckluftsbaserade broms- och fjädrings-system. Haldex är en global leverantör av egna produkter till lastbilar, bilar och industriella fordon, med särskild tonvikt på prestanda & säkerhet. Koncernen är noterad på Stockholms Fondbörs och har en årsomsättning på ca 6 miljarder kronor med 4.350 anställda. Försäljningsbolag finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Produktionen sker vid 9 fabriker i Europa och 9 i USA samt i ett joint-venture i Indien. För ytterligare information kontakta Claes Warnander eller Lennart Hammargren, tel. 08-678 72 70. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00310/bit0002.pdf