We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
november 2, 1999 | Press release
Haldex erhåller ytterligare en prototyporder på AWD-systemet

Haldex erhåller ytterligare en prototyporder på AWD-systemet Haldexdivisionen Traction Systems har erhållit ytterligare en order på en prototyp-installation av det nyutvecklade AWD-systemet (All Wheel Drive - 4- hjulsdrift). Prototypordern kommer från en europeisk biltillverkare, som avser att genomföra tester under kommande vintersäsong. Vid en eventuell framtida affär blir det aktuellt med start av serieleveranser under år 2003. Det potentiella årliga leveransvärdet bedöms ligga i intervallet 75-100 MSEK. Serieleveranser av Haldex AWD-system påbörjades under andra halvåret 1998 till VW-koncernen som första kund. Under 1999 har en kraftig ökning av volymerna ägt rum (en ökning med 5% varje vecka sedan årsskiftet). Haldex-systemet har introducerats på flera olika bilmärken inom VW-koncernen: VW, Audi, Skoda och Seat. Haldex samarbetar för närvarande med ytterligare 5 kunder på prototypstadiet. Härav är 4 europeiska biltillverkare och 1 amerikansk. Dessa projekt kan vid positiva utfall leda till serieleveranser med början åren 2001, 2002 och 2003. Därutöver bearbetas ett flertal andra potentiella kunder, som ännu ej fattat beslut om prototypinstallation för utvärdering. Haldex patenterade AWD-system är unikt på marknaden, särskilt vad avser systemets reglerbarhet och snabba reaktionstid - egenskaper i ett 4- hjulsdrift- system som blir allt viktigare i moderna fordon för att öka säkerhet och körkomfort. Haldex är en global leverantör av egna produkter till lastbilar, bilar och industriella fordon, med särskild tonvikt på prestanda & säkerhet. Koncernen är noterad på Stockholms Fondbörs och har en årsomsättning på ca 6 miljarder kronor med 4.350 anställda. Försäljningsbolag finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Produktionen sker vid 9 fabriker i Europa och 9 i USA samt i ett joint-venture i Indien. För ytterligare information kontakta Claes Warnander eller Lennart Hammargren, tel. 08-678 72 70. 1999-11-02 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00310/bit0002.pdf