We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 24, 1999 | Press release
Haldex får en första större skivbromsorder

Haldex får en första större skivbromsorder Efter en första mindre beställning i februari 1999 på några hundratals enheter har Haldex nu erhållit en första större order på skivbromsar för släpvagnar. Ordern omfattar ca 5.000 enheter med successiva leveransavrop. De första leveranserna sker under mars månad 1999. Haldex nyutvecklade skivbroms har specificerats av släpvagnstillverkaren och beställningen har erhållits genom en större europeisk axeltillverkare. På den europeiska marknaden pågår sedan några år ett teknikskifte, varvid hjulbromsarna på tunga fordon successivt övergår från trumbromsar till skivbromsar. Haldex har utvecklat olika varianter av skivbromsar för framaxlar, drivaxlar och släpvagnsaxlar. Haldex kompakta och modulära konstruktion har ett flertal fördelar jämfört med konkurrerande skivbromsalternativ. Skivbromsleveranserna omfattar som regel den kompletta hjulbromsen, inkluderande både justeringsmekanism och bromsok, och har därför ett betydligt högre värde än Haldex leveranser till trumbromsar, vilka enbart omfattar justeringsmekanismen. Trots en ökande andel skivbromsar i Europa, satte Haldex nytt rekord 1998 då över 3 miljoner justeringsmekanismer för trumbromsar levererades globalt, vilket bedöms vara mer än för alla konkurrenter sammanlagt. Haldex är en global leverantör av egna produkter till lastbilar, bilar och industriella fordon, med särskild tonvikt på prestanda & säkerhet. Koncernen är noterad på Stockholms Fondbörs och har en årsomsättning på ca 5 miljarder kronor med 4.300 anställda. Försäljningsbolag finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Produktionen sker vid 9 fabriker i Europa och 9 i USA samt i ett joint-venture i Indien. För ytterligare information kontakta Claes Warnander eller Lennart Hammargren på telefon 08-678 72 70. 1999-03-24 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/03/24/19990324BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/03/24/19990324BIT00290/bit0002.pdf