We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 15, 1999 | Press release
Haldex får första skivbromsordern

Haldex får första skivbromsordern Efter omfattande fälttester med mycket goda resultat har Haldex nu erhållit en första mindre, men betydelsefull, order på skivbromsar från den viktiga tyska fordonsindustrin. Denna första beställning, som kommer från en av de större tyska axeltillverkarna av släpvagnar, omfattar initialt några hundratals enheter och förväntas senare följas av reguljära leveranser. Ett flertal andra kundprojekt pågår, både med axeltillverkare och med åkerier. Efter mycket goda erfarenheter och tävlingsresultat med Haldex skivbromsar under 1998, har den tyska lastbilstillverkaren MAN beslutat installera Haldex skivbromsar på sina övriga tävlingslastbilar för "truck racing". Haldex har utvecklat olika varianter av skivbromsar för framaxlar, drivaxlar och släpvagnsaxlar. Den kompakta, modulära konstruktionen gör Haldex skivbroms lättare, vilket medför att mer betald last kan transporteras. Konstruktionen passar både höger och vänster hjul, vilket förenklar fordonstillverkning och sparar logistik- och reservdelskostnader. Den låga internfriktionen ger Haldexbromsen hög effektivitet, vilket är väsentligt i samband med moderna ABS-system. Under 1998 har produktionsstart av skivbromsar förberetts och nödvändiga initiala investeringar gjorts vid dotterbolaget Haldex Brake Products AB i Landskrona. Ett antal enheter har också tillverkats seriemässigt för användning vid fälttester och "truck racing". Skivbromsleveranserna omfattar som regel den kompletta hjulbromsen, med både justeringsmekanism och bromsok, vilket har ett betydligt högre värde än Haldex leveranser till trumbromsar, vilka enbart omfattar bromsjusteringsutrustningen. Den ökande skivbromspenetrationen på den europeiska marknaden (teknikskifte från trum- till skivbroms på tunga fordon har ej påbörjats ännu på andra huvudmarknader) innebär därför en framtida tillväxtpotential. Trots en ökande andel skivbromsar i Europa, satte Haldex nytt rekord under 1998 för automatiska bromshävarmar till trumbromsar. Över 3 miljoner enheter levererades globalt, vilket bedöms vara mer än för alla konkurrenter sammanlagt. Haldex är en global leverantör av egna produkter till lastbilar, bilar och industriella fordon, med särskild tonvikt på prestanda & säkerhet. Koncernen är noterad på Stockholms Fondbörs och har en årsomsättning på ca 5 miljarder kronor med 4.300 anställda. Försäljningsbolag finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Produktionen sker vid 9 fabriker i Europa och 9 i USA samt i ett joint-venture i Indien. För ytterligare information kontakta Claes Warnander, tel. 08-678 72 70. 1999-02-15 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/15/19990215BIT00330/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/02/15/19990215BIT00330/bit0002.doc