We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 5, 1999 | Press release
Haldex tar en första, större ABS-order i Asien

Haldex tar en första, större ABS-order i Asien Haldex har genom sitt dotterbolag i Sydkorea erhållit en första, större order i Asien på Antilock Braking Systems (ABS). Jindo, Sydkoreas största tillverkare av trailers till tunga fordon och en av de ledande trailer-tillverkarna i Asien, har valt Haldex Brake Systems Division som leverantör av ABS-system och Automatiska Bromshävarmar till en betydande order på ca 4.000 släpvagnar, som ska levereras till en stor exportkund. Jindo specificerade Haldex produkter tack vare goda prestanda och gott kvalitetsrenommé som global leverantör av säkerhetsutrustning till fordon. Jindo förväntar en ökande trailer-produktion för både den inhemska marknaden och för export. Denna inledande affär på ca 12 MSEK förväntas vara den första i en serie av order med en potential på mer än 60 MSEK över en 2-årsperiod. På huvudmarknaderna i Europa och Nordamerika har Haldex mellan 30-40% marknadsandel avseende ABS-system till släpvagnar till tunga fordon. Asien-ordern illustrerar Haldex strävan att växa på nya geografiska marknader, även med nya produkter. Det faktum att Haldex nu levererar både ABS-system och Automatiska Bromshävarmar till Jindo exemplifierar intäktssynergin mellan Midland-Grau-förvärvet och Haldex tidigare bromsverksamhet. Haldex är en global leverantör av egna produkter till lastbilar, bilar och industriella fordon, med särskild tonvikt på prestanda & säkerhet. Koncernen är noterad på Stockholms Fondbörs och har en årsomsättning på ca 5 miljarder kronor med 4.400 anställda. Försäljningsbolag finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Produktionen sker vid 9 fabriker i Europa och 9 i USA samt i ett joint-venture i Indien. För ytterligare information kontakta Claes Warnander eller Lennart Hammargren, tel. 08-678 72 70. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/05/19990205BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/02/05/19990205BIT00470/bit0002.pdf