We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 19, 1999 | Press release
Haldex tecknar två nya Letter of Intent avseende 4WD-system

Haldex tecknar två nya Letter of Intent avseende 4WD-system - projekterar ny produktionsanläggning Haldex har tecknat två nya Letter of Intent avseende 4WD-system. Till följd härav har beslut fattats att påbörja alternativstudier och förprojektering av en utökad produktionsanläggning för 4WD-system. Genomförda installationsstudier och inledande tester av Haldex 4WD-system har resulterat i att två nya Letter of Intent nu erhållits från europeiska biltillverkare avseende både sedan-modeller och mer sportiga fordon. Utvecklingsarbetet för dessa fordon har påbörjats och prototypinstallationer med efterföljande tester kommer att genomföras under första halvåret 1999. Det av Haldex Traction AB utvecklade och patenterade systemet för 4- hjulsdrift, den s.k. Haldex-kopplingen, har enligt tidigare meddelande valts av VW-koncernen som första kund för fordon som bygger på dess A4-plattform. Haldex-kopplingen har redan lanserats i VW Golf 4 Motion, Audi A3 Quattro och Audi TT Quattro. Den kommer även att introduceras på Skoda 4x4. Produktionen av Haldex-kopplingar till VW påbörjades i befintliga lokaler i Landskrona under 2:a halvåret 1998 samtidigt som ökad produktionstakt förbereddes inför 1999. Under de närmast kommande åren förväntas volymerna till VW-koncernens öka betydligt. Förutsatt att slutgiltiga tester med de tillkomna kundernas fordon också blir framgångsrika, kan det leda till att produktionen behöver flerdubblas under de första åren in på 2000-talet jämfört med nuvarande volymer. Detta har föranlett beslutet att påbörja planeringen för en större produktionsanläggning. Haldex är en global leverantör av egna produkter till lastbilar, bilar och industriella fordon, med särskild tonvikt på prestanda & säkerhet. Koncernen är noterad på Stockholms Fondbörs och har en årsomsättning på ca 5 miljarder kronor med 4.400 anställda. Försäljningsbolag finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Produktionen sker vid 9 fabriker i Europa och 9 i USA samt i ett joint-venture i Indien. För ytterligare information kontakta Claes Warnander eller Lennart Hammargren, tel 08-678 72 70. 1999-01-18 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/01/19/19990119BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/01/19/19990119BIT00250/bit0002.pdf