We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
augusti 26, 1999 | Press release
Haldex Traction ökar produktionskapaciteten

Haldex Traction ökar produktionskapaciteten Haldex Traction har beslutat utöka sin produktionsyta i Landskrona. Expansionen kommer att genomföras på det industriområde där Haldex Traction redan finns och sker genom övertagande av intilliggande lokaler från Cardo Rail. Åtgärden genomförs för att möjliggöra en fördubbling av produktionskapaciteten och därmed möta en förväntad ökning i efterfrågan på Haldex avancerade system för 4-hjulsdrift. Omflyttning av verksamheten till den utökade ytan kommer att ske under andra halvåret år 2000. Haldex har utvecklat och patenterat ett AWD system (All Wheel Drive), som är automatiskt och fullt reglerbart, vilket ger unika egenskaper och ökar säkerheten. Serieleveranser påbörjades till VW/Audi-koncernen under andra halvåret 1998 och ökar nu kraftigt. Intentionsavtal och prototyporder har erhållits från flera andra biltillverkare i Europa och USA. Haldex är en global leverantör av egna produkter till lastbilar, bilar och industriella fordon, med särskild tonvikt på prestanda & säkerhet. Koncernen är noterad på Stockholms Fondbörs och har en årsomsättning på ca 6 miljarder kronor med 4.350 anställda. Försäljningsbolag finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Produktionen sker vid 9 fabriker i Europa och 9 i USA samt i ett joint-venture i Indien. För ytterligare information kontakta Claes Warnander eller Lennart Hammargren, tel. 08-678 72 70. 1999-08-26 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/26/19990826BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/26/19990826BIT00470/bit0002.pdf