We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 26, 1999 | Press release
Kommuniké från Haldex AB:s ordinarie bolagsstämma

Kommuniké från Haldex AB:s ordinarie bolagsstämma den 25 mars 1999 Kenneth Hansen - Rally Cross - Haldex AWD system Bolagsstämman inleddes med en film från rally-cross-tävlingar med Kenneth Hansen, som därefter svarade på frågor från Andreas Odén, TV4 Sporten, om rally-cross och Haldex AWD-system. - "Med Haldex-systemet får jag en mycket mer spårstabil bil och jag kan lättare gå in i kurvor. Detta ger fördelar som kan betyda seger", sammanfattade Kenneth. Kenneth Hansen är flerfaldig Europa- och SM-mästare i rally-cross med Citroën- bilar som har över 500 hk under huven och utrustade med Haldex AWD-koppling. Sista året har bilen utrustats med en seriemässig standardkoppling från Haldex som väl klarar den tuffa körningen och de starka krafterna! VD:s anförande I sitt anförande beskrev VD Claes Warnander hur ett nytt Haldex håller på att växa fram: -"Omsättningen har fördubblats och inslaget av högteknologiska produkter har ökat väsentligt. Vi har utvecklat och lanserat väsentliga produktinnovationer, såsom AWD-system för bilar samt skivbroms och ABS-system för lastbilar." -"Integrationen av Midland-Grau-förvärvet har fungerat bra och dess bidrag till koncernens vinst blev väsentligt högre än förväntat. Med förvärvet har divisionen Brake Systems blivit en systemleverantör och en betydande eftermarknadsverksamhet har tillförts koncernen." -"Koncernens utleveranstakt hittills under januari-februari 1999 har legat på ungefär samma nivå som under det sista kvartalet i fjol." Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3:00 kronor peraktie. Som avstämningsdag fastställdes tisdagen den 30 mars 1999. Styrelse och revisorer Styrelseledamöterna Ebbe Bengtsson, Jan Blomberg, Lars V Kylberg, Kurt Palmgren, Leif Rogersson och Claes Warnander omvaldes. Revisorerna Björn Fernström och Gunnar Widhagen samt revisorssuppleanterna Carl-Gustav Gutberg och Berit Hernström omvaldes. Stockholm den 25 mars 1999 HALDEX AB Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/03/26/19990326BIT00320/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/03/26/19990326BIT00320/bit0002.doc