We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 17, 2000 | Annual Financial Statement
Bokslutskommuniké 1999

Bokslutskommuniké 1999 *Omsättningen ökade till 5,8 mdr SEK (4,8). *Rörelseresultatet ökade till 369 MSEK (361). *Resultatet före skatt ökade till 302 MSEK (297). *Kraftig produktionsökning av AWD-system. *Flera nya prototyporder på AWD-system. *Stärkt position i Sydamerika genom allians. *Utdelningen föreslås oförändrad till SEK 3:00. Marknad Världsproduktionen av fordon ökade med drygt 4%. Nordamerika utvisade en kraftig ökning, medan produktionsökningen i Västeuropa var måttlig. I övriga delar av världen minskade fordonsproduktionen. För jämförbara enheter ökade Haldex orderingången med 7% och omsättningen med 5%. Tunga fordon I både Nordamerika och Västeuropa nådde produktionen av tunga dragfordon nya rekord och ökade med 25% respektive 2%. På övriga marknader var dock produktionstakten svag och ökningen av den totala världsproduktionen av tunga dragfordon stannade vid ca 5%. Orderingången till lastbilstillverkarna i Nordamerika minskade mot årets slut. För släpvagnssegmentet, där Haldex har en relativt stark ställning, var utvecklingen svagare än för dragbilar. I Nordamerika ökade tillverkningen med ca 10%, medan Västeuropa utvisade en minskning. Koncernens omsättning avseende produkter till tunga fordon var 3,9 mdr SEK (3,2). Härav uppgick eftermarknadsverksamheten i Nordamerika till 1,0 mdr SEK och i Europa till 0,5 mdr SEK. En stor del av ökningen kan tillskrivas förhållandet att förvärvade verksamheter ingår under hela året (9 månader 1998). Marknadsandelarna kunde i stort bibehållas, dock med en mindre tillbakagång för ABS- system. Det successiva teknikskiftet i Västeuropa till skivbromsar innebar att försäljningen av komponenter till trumbromsar planade ut. Försäljningen av skivbromsar påbörjades i begränsad omfattning. Lätta fordon Produktionen av lätta fordon ökade med ca 10% i Nordamerika och ca 3% i Västeuropa. En viss återhämtning skedde på Asienmarknaderna och den totala världsproduktionen ökade med ca 4%. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/17/20000217BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/17/20000217BIT00540/bit0002.pdf