We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 3, 2000 | Press release
Första prototyporder från Japan på Haldex AWD-system

Första prototyporder från Japan på Haldex AWD-system Haldex har erhållit sin första order från Japan på en prototypinstallation av sitt fyrhjulsdriftsystem. Prototypinstallationen är planerad till slutet av år 2000 och om de efterföljande testerna utfaller positivt kan serieleveranser bli aktuella till år 2003. Den japanska produktionen av fyrhjulsdrivna fordon är de näst största i världen efter USA och motsvarar ca 1,5 - 2 miljoner fordon. Tillsammans med den tidigare aviserade prototypordern i USA bekräftar denna order den globala marknadspotentialen även för Haldex AWD-system (All Wheel Drive). Haldex arbetar i och med denna order på de tre största och viktigaste marknaderna inom bilindustrin: Europa, USA och Japan. Denna prototyporder inkluderar även utveckling av en ny teknik för integrering av Haldex AWD-system i bilens drivlina, som resulterar i lägre vikt och mindre dimensioner för enheten. Haldex är en global leverantör av egna produkter till lastbilar, bilar och industriella fordon, med särskild tonvikt på prestanda & säkerhet. Koncernen är noterad på Stockholms Fondbörs och har en årsomsättning på ca 6 miljarder kronor med 4.350 anställda. Försäljningsbolag finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Produktionen sker vid 8 fabriker i Europa och 8 i USA samt i ett joint-venture i Indien. För ytterligare information kontakta Claes Warnander eller Lennart Hammargren, tel. 08-678 72 70. 2000-01-03 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00150/bit0002.pdf