We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 15, 2000 | Press release
Haldex satsar på mobilt Internet i fordon

Haldex satsar på mobilt Internet i fordon Haldex har gått in som delägare i Drive-IT Systems AB med en investering på 8 MSEK. Ägarandelen uppgår till drygt 13% av kapitalet med en option att förvärva ytterligare aktier upp till 20% av kapitalet. Drive-IT Systems är ett kunskapsföretag som utvecklar och marknadsför datoriserade system för mobila Internettjänster i fordon. Härmed har Haldex tagit ett steg in i den mobila Internet-tekniken för tillämpningar i fordon. Drive-IT har utvecklat och lanserat ett heldatoriserat system för Carsharing (bilpool) som omfattar bilterminaler, kommunikation och affärssystem. Mät- och kommunikationsster-minaler i bilar står via GSM- nätet i direkt kontakt med bokningscentral och affärssystem. En första order har tecknats med Statoil, Skandinaviens ledande hyrbilsföretag. Drive-IT utvecklar nu nästa generations Internetbaserade datorsystem i fordon med tillämpningar för bl.a. Fleet Management (lastbils- och släpvagnsflottor, flottor av entreprenadfordon, hyrbilar m.m.), samt för en rad Internetbaserade tjänster i fordon även för privatbilister. Marknaderna för Carsharing och Fleet Management är betydande och i stark tillväxt. Betydande tillväxt förväntas även för Internettjänster i fordon. Baserat på ny teknik - GPRS/EDGE/WCDMA - kommer Drive-IT:s fordonsterminaler att kunna agera som tunna klienter med ständig uppkoppling mot Drive-IT:s portal och Internet. Drive-IT har kompetens som spänner över hela kedjan: elektronik i fordon - mobilteknik - servermiljö - webinterface - affärssystem. Som delägare kan Haldex bidra med kompletterande kompetens kring elektronik i fordon samt ett brett kontaktnät inom fordonsindustrin. Drive-IT Systems AB har startats av fem entreprenörer i Göteborg och Stockholm med tidigare erfarenheter inom fordons- och Internetbranscherna. Bolaget etablerades 1998 och finns i Stockholm och Göteborg med f.n. 13 anställda. En nyemission har genomförts som per den 19 maj 2000 tillför bolaget 20 MSEK. Pengarna ska användas för vidare produktutveckling och internationell expansion. Förutom Haldex har nyemissionen tecknats av en internationell, finansiell placerare med stor erfarenhet inom teknikområdet. Haldex är en global leverantör av egna produkter till lastbilar, bilar och industriella fordon, med särskild tonvikt på prestanda & säkerhet. Koncernen är noterad på Stockholms Fondbörs och har en årsomsättning på ca 6 miljarder kronor med 4.150 anställda. Försäljningsbolag finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Produktionen sker vid 8 fabriker i Europa, 8 i USA samt 1 i Indien och Brasilien. För ytterligare information kontakta Claes Warnander eller Lennart Hammargren, tel. 08-678 72 70. 2000-05-15 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00210/bit0002.pdf