We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 31, 2000 | Press release
Haldex stärker positionen i Brasilien

Haldex stärker positionen i Brasilien Haldex Brake Systems divisionen har etablerat en strategisk allians med den brasilianska tillverkaren Ader Ltda. (Adriano Erminio Ind. e Com. Ltda) i Rio de Janeiro, med sikte på framtida förvärv. Alliansen innebär att Aders tillverkning av bromskomponenter till tunga fordon sker exklusivt för Haldex brasilianska dotterbolag, som också tar över marknadsföring och försäljning av Aders bromskomponenter, liksom varumärken och produkträttigheter. Kombinationen av Aders starka position inom trailersegmentet och Haldex bredare produktprogram för bromssystem till tunga fordon kommer att stärka Haldex framtida position i Brasilien och på andra sydamerikanska marknader. Alliansen innebär också att Haldex får en tillverkningsbas på den viktiga marknaden för tunga fordon i Brasilien med kompetens att även tillverka Haldex bromskomponenter. Denna möjlighet kommer så snart som möjligt att utnyttjas för vissa Haldexprodukter. Betydelsen av lokal tillverkning i Brasilien har ytterligare accentuerats efter fjolårets kraftiga försvagning av den brasilianska valutan. Vidare innehåller alliansen en option för Haldex att förvärva Aders tillverkande enheter. Alliansen medför en merförsäljning initialt för Haldex i Brasilien och övriga Sydamerika på ca 40 MSEK om året. Haldex är en global leverantör av egna produkter till lastbilar, bilar och industriella fordon, med särskild tonvikt på prestanda & säkerhet. Koncernen är noterad på Stockholms Fondbörs och har en årsomsättning på ca 6 miljarder kronor med 4.350 anställda. Försäljningsbolag finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Produktionen sker vid 8 fabriker i Europa och 8 i USA samt i ett joint-venture i Indien. För ytterligare information kontakta Claes Warnander eller Lennart Hammargren, tel. 08-678 72 70. 2000-01-31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00500/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00500/bit0002.doc