We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 30, 2000 | Press release
Kommuniké från Haldex AB:s ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2000

Kommuniké från Haldex AB:s ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2000 VD:s anförande I sitt anförande beskrev VD Claes Warnander att satsningen på nya fordonsprodukter med integrerad elektronik fortsätter: -"På kort tid har Haldex etablerat ett teknikledarskap avseende elektroniskt reglerbara AWD-system." -"Haldex utvecklar nu nästa generations intelligenta bromssystem för lastbilar, EBS (Electronic Brake Systems)." -"Under fjolåret slutfördes utvecklingen av Haldex nya koncept för hantering av tryckluft i bromssystem, ECAM (Electronically Controlled Air Management), med start av serieleveranser innevarande år." -"Koncernens fakturering under januari-februari har legat på ungefär samma nivå som under motsvarande period i fjol." Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3:00 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes tisdagen den 4 april 2000. Styrelse Bolagsstämman beslutade öka antalet stämmovalda ledamöter med en person till 7 leda- möter. Styrelseledamöterna Ebbe Bengtsson, Jan Blomberg, Lars Kylberg, Kurt Palmgren, Leif Rogersson och Claes Warnander omvaldes. Till ny ledamot valdes Cecilia Vieweg, jur.kand. och chefjurist i AB Electrolux. Revisorssuppleant Till ny revisorssuppleant för de nästkommande tre åren valdes aukt revisor Magnus Röcklinger. Stockholm den 30 mars 2000 HALDEX AB Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT01080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT01080/bit0002.pdf