We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 8, 2000 | Press release
Ny miljardorder - Haldex tecknar avtal med europeisk biltillverkare om serieleveranser av AWD-system

Ny miljardorder - Haldex tecknar avtal med europeisk biltillverkare om serieleveranser av AWD-system Haldex Traction Systems, en division inom Haldexkoncernen, har tecknat ett avtal med en europeisk biltillverkare avseende serieleveranser av AWD-system (All Wheel Drive). Leveransavtalet innebär att Haldex börjar leverera i mindre skala under år 2001 för att därefter successivt öka volymen. Ordervärdet summerat över en 5-årsperiod beräknas till ca 1 miljard kronor. Det nu tecknade leveransavtalet innebär att Haldex har fått sin andra AWD- kund efter VW-koncernen, som introducerat Haldex AWD-system i bilar inom märkena VW, Audi, Skoda och SEAT. Prototypinstallationer och fälttester pågår dessutom med andra billtillverkare i Europa, USA och Japan. Det nya leveransavtalet befäster Haldex teknik- och marknadsledarskap vad beträffar elektroniskt styrda AWD-system. Marknaden för fyrhjulsdrift är stor och växande. Ca 10% av världens produktion av lätta fordon utrustas med system för fyrhjulsdrift. Detta motsvarar en årlig totalmarknad för Haldex AWD-system i storleksordningen 15 miljarder SEK. Andelen fyrhjulsdrivna fordon bedöms dessutom öka i framtiden då reglerbara system av Haldex typ förbättrar både framkomligheten och säkerheten. Haldex har som första etappmål för Traction Systems divisionen att uppnå en marknadsandel på 10%, vilket motsvarar en årsomsättning på ca 1,5 miljarder SEK. Med den beslutade utökningen av produktionsanläggningen i Landskrona, kommer kapaciteten för AWD-system att tredubblas från och med år 2001. Haldex AWD-system - en avancerad IT-produkt Haldex AWD-system förenar avancerad mekanik med elektronik till s.k. mekatronik. Mekatronik utgör idag en av de största tillväxtpotentialerna inom fordonsindustrin i och med den accelererande integrationen av IT-funktioner i fordonen. Haldex AWD-system erbjuder alla förutsättningar för en intelligent integration av fordonets drivlina med dess övriga system. Haldex AWD-system regleras av en elektronisk styrenhet, vars mjukvara utvecklats av Haldex. Enheten är uppkopplad mot fordonets CAN-bus för datakommunikation, varigenom en mängd information inhämtas rörande förarens åtgärder, motor, transmission och bromsar. I processorns mjukvara sker informationsbehandlingen kontinuerligt och styr AWD-systemet optimalt i olika körsituationer utan ingrepp från förarens sida. Haldex AWD-system är en avancerad IT-produkt. Elektroniken tillverkas med MCM-teknik (Multi Chip Module) för att kunna klara den hårdhänta miljön avseende bl.a. temperatur och vibrationer. Haldex är en global leverantör av egna produkter till lastbilar, bilar och industriella fordon, med särskild tonvikt på prestanda & säkerhet. Koncernen är noterad på Stockholms Fondbörs och har en årsomsättning på ca 6 miljarder kronor med 4.150 anställda. Försäljningsbolag finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Produktionen sker vid 8 fabriker i Europa och 8 i USA samt i Indien och Brasilien. För ytterligare information kontakta Claes Warnander eller Lennart Hammargren, tel. 08-678 72 70. 2000-03-08 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00340/bit0002.pdf