We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 19, 2001 | Press release
Haldex AWD-system i SAAB 9X konceptbil

Haldex AWD-system i SAAB 9X konceptbil SAAB Automobile AB har valt Haldex AWD-system som ett av nyckelsystemen i en ny konceptbil (SAAB 9X), som presenterades vid årets Frankfurt Motor Show. SAAB 9X är en konceptstudie av en framtidsbil med höga prestanda. Konceptbilen SAAB 9X indikerar en framtida inriktning av modellutveckling, som kombinerar sportighet och framträdande dynamiska egenskaper. För att åstadkomma detta har bl.a. Haldex AWD-system valts och i nära samarbete med Saab har Haldex AWD-system optimerats med avseende på de önskade köregenskaperna i bilen. Haldex AWD-system är kopplat till bilens CAN-bus-system, vilket innebär att det kan kommunicera "on-line" med andra elektroniskt styrda system för att kontinuerligt optimera AWD-systemets funktion beroende på körförhållandena. Haldex-systemets reglerbarhet tillhandahåller en unik möjlighet att balansera och kontrollera över- och understyrning med hög precision och stabilitet. I SAAB 9X utnyttjas Haldex AWD-system för att både åstadkomma en avancerad fordons- dynamisk kontroll och för att förbättra framkomligheten, samtidigt som körsäkerheten ytterligare ökas. Haldex är en innovatör inom fordonsteknik och marknadsför egna system och komponenter till lastbilar, bilar och industriella fordon. Haldex är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista och har en årsomsättning på över 6 miljarder kronor med 4.100 anställda. För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, Haldex AB (telefon 08-678 72 70). 2001-09-19 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/19/20010919BIT00450/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/19/20010919BIT00450/bit0001.pdf