We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 24, 2001 | Press release
Haldex Expanderar inom Anti-Kollisionssystem

Haldex Expanderar inom Anti-Kollisionssystem Haldex Brake Systems, en division inom Haldexkoncernen, har etablerat en strategisk allians med det amerikanska bolaget Altra Technologies Inc., Minnesota, som utvecklat elektroniska anti-kollisionssystem för kommersiella fordon, och med 3 MUSD gått in som delägare i bolaget. Världsmarknaden för anti-kollisionssystem för kommersiella fordon förväntas komma att utvisa en snabb tillväxt och bedöms om 5 år uppgå till mer än 5 miljarder kronor. Haldex/ Altra-alliansen siktar mot att uppnå en marknadsandel på minst 15%. Såväl Haldex som Altra kommer att marknadsföra Altras anti- kollisionssystem, som baseras på Altras patenterade elektroniska SmartSensors. Varje enhet innehåller en speciell radar-sensor med inprogrammerad mjukvara för att analysera potentiella kollisionsfaror utan behov av en kostsam central dator. SmartSensors kan byggas in runt om på alla slags fordon för att undvika de vanligast förekommande olyckorna. Den decentraliserade bearbetningen av information rörande kollisionsfaror förenklar installationen och utform- ningen av systemet för olika fordon. Altra Technologies har också utvecklat en hybrid sensor, som kombinerar ultraljud och radarteknik för upptäckande av hinder vid backning av fordon. Haldex och Altra kommer att gemensamt vidareutveckla Anti- Kollisionssystem och andra radarbaserade fordonsdynamiska system för kommersiella fordon. Framtida gemensamma utvecklingsprojekt mellan bolagen kommer att integrera Altras sensorsystem i Haldex EBS/ESP-system (Elektroniska Broms- och Stabiliseringssystem) för att tillhandahålla aktiva system för undvikande av kollisioner. Som en del av alliansen har Haldex gått in som minoritetsägare i Altra Technologies genom en riktad nyemission på 3 MUSD. Kapitaltillskottet möjliggör för Altra att öka takten i utveckling och produktion av systemen. Affärsutvecklingen mot anti-kollisions- system ligger helt i linje med Haldex strategiska inriktning mot fordonsdynamik. Haldex Brake System är en av de ledande leverantörerna av subsystem och komponenter till uftbaserade broms- och fjädringssystem till den globala industrin för kommersiella fordon. Haldex är en innovatör inom fordonsteknik och marknadsför egna system och komponenter till lastbilar, bilar och industriella fordon. Haldex är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista och har en årsomsättning på över 6 miljarder kronor med 4.250 anställda. För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, Haldex AB (telefon 08-678 72 70). 2001-04-24 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/24/20010424BIT00630/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/24/20010424BIT00630/bit0002.pdf