We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 11, 2001 | Press release
Haldex förvärvar Anchorlok Brake Actuator och Neway Suspension Control med årsomsättning 500 MSEK

Haldex förvärvar Anchorlok Brake Actuator och Neway Suspension Control med årsomsättning 500 MSEK Haldex har undertecknat ett köpeavtal, varigenom två affärsenheter förvärvas från Holland Group, Michigan, USA. Den ena enheten omfattar produktlinjen bromscylindrar med varumärket Anchorlok och tillverkning i Mexiko. Den andra enheten utgörs av produktlinjen reglerventiler för luftfjädring med varumärket Neway och tillverkning i USA. Båda produktområdena har sina tillämpningar på tunga fordon och har tillsammans 235 medarbetare och en årsomsättning på ca 500 MSEK, varav ca 70% i Nordamerika och 30% i Europa och övriga världen. Köpeskillingen uppgår till 21,5 MUSD. Köpet är villkorat av erforderliga konkurrensmyndigheters tillstånd. Förvärvet bedöms under nästa år bidra till koncernens vinst före skatt med 20-30 MSEK. De förvärvade verksamheterna kommer att integreras i Haldex Brake Systems, en division inom Haldexkoncernen. Haldex Brake Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför broms-system och fjädringssystem för tunga kommersiella fordon på global basis. Varumärkena Anchorlok och Neway kommer under viss tid att användas för de förvärvade produktlinjerna. Ledningarna för de två förvärvade verksamheterna kommer att medfölja och fortsatt ha ansvaret för sina produktområden. Omedelbara synergier finns inom försäljningen, som tas över av Haldex befintliga organisation. Även inom administration och inom produkt-utveckling finns samordningsfördelar. På längre sikt finns även potentiella möjligheter för produktsamordning och samordning av produktion. Bromscylindrar kan beskrivas som den sista komponenten i bromssystemets tryckluftsdel. En bromscylinder finns vid varje hjulbroms och omvandlar trycket i den komprimerade luften till mekanisk kraft som aktiverar hjulbromsen. Reglerventiler för fjädring är specialventiler i fordonets luftfjädringssystem. Trycklufts-baserade fjädringssystem vinner alltmer insteg på tunga fordon i stället för mekaniska fjädringssystem. "Förvärvet stärker Haldex ställning inom broms- och fjädringssystem för tunga fordon och ger oss en ledande position inom ifrågavarande produktområden vad avser marknadsandelar och teknologi", sammanfattar Claes Warnander, koncernchef för Haldex. "Tillsammans med framgångar nyligen på andra produktområden, visar förvärvet Haldex förmåga att växa och förstärka sina marknads- och teknikpositioner också i tider av cyklisk nedgång inom den tunga fordonsindustrin." De förvärvade produktlinjerna kompletterar till stor del nuvarande sortiment inom Haldex Brake Systems. Ett viktigt tillskott är ett mer komplett program av bromscylindrar för skiv- bromsar. "Den växande marknaden för skivbromsar i Europa och efterhand i andra regioner är ett viktigt segment för Haldex och den adderade produktlinjen av skivbromscylindrar kompletterar vårt eget skivbromsprogram", tillägger Chuck Kleinhagen, VD för Haldex Brake Systems. "Kombinationen av de förvärvade produktlinjerna och Haldex organisationer för mot- svarande produkter kommer fokusera på att utveckla och leverera ny teknologi och system- lösningar för luftbromscylindrar och reglering av luftfjädringssystem", säger Chuck Klein- hagen. "Våra kunder kommer att ha tillgång till det mest omfattande produktutbudet av bromscylindrar och reglerventiler för luftfjädring." Anchorlok med 200 medarbetare och tillverkning i Monterrey, Mexiko, har ett rykte och tradition för högkvalitativa bromscylindrar. Fjäderbromscylindern (parkeringsbroms) Life Seal® utnyttjar unik, patenterad teknologi, som eliminerar alla möjligheter till interna föroreningar, vilket ger högsta tillförlitlighet och bästa livslängd. Bland Anchorloks övriga produktutbud kan nämnas: Gold Seal® dubbelmembrancylindrar, kilbromsaktuatorer, färdbromscylindrar samt reservdelsenheter. Neways ventilverksamhet med 35 medarbetare och tillverkning i Grand Haven, Michegan, USA, har ett brett program av reglerprodukter för luftfjädringssystem. Produktprogrammet inkluderar ventiler för både kontinuerlig styrning och omedelbar nivåanpassning. Programmet omfattar även hyttfjädringsventiler samt en ny, patenterad keramisk ventilkonstruktion, som erbjuder en oöverträffad livslängd och tillförlitlighet inom luftfjädringsreglering. Förvärvet kompletterar befintligt produktprogram och utvecklingsaktiviteter inom Haldex som syftar till att skapa fordonsdynamiska lösningar, inkluderande bl.a. "roll- over"-system och aktiva fjädringssystem. "Tillägget av de förvärvade produktlinjerna är en del av Haldex Brake Systems strategi att erbjuda ett komplett produktprogram till fordonstillverkare och åkerier", fortsätter Chuck Kleinhagen. "Förvärvet är en fortsättning av en serie initiativ i implementeringen av divisionens strategi att bli det första valet avseende fordonsdynamiska lösningar inom lufttrycksbaserade broms- och fjädringssystem." Haldex Brake Systems (www.haldexbrakes.com) är en ledande tillverkare och leverantör av luftbromssystem och reglerkomponenter i luftfjädringssystem. Divisionen är globalt verksam med huvudkontor i Kansas City, Missouri, USA, och med tillverknings- och utvecklingsenheter i USA, UK, Sverige, Tyskland, Brasilien och Indien. Försäljningsorganisationen för huvud- regionerna har sina huvudkontor i Kansas City, USA; Weyersheim, Frankrike; Sao Paulo, Brasilien; och Seoul, Korea. Haldexkoncernen (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, är en innovatör inom fordonsteknik med huvudinriktning mot fordonsdynamik och tillhandahåller egna system och produkter för lastbilar, bilar och industriella fordon på global basis. Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årsomsättning på över 6 miljarder kronor med 4.100 anställda. För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, Haldex AB (telefon 08-678 72 70). 2001-12-11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00250/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00250/bit0001.pdf