We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 7, 2001 | Press release
Haldex förvärvar spetsteknologi inom elektronikstyrda hydrauliksystem

Haldex förvärvar spetsteknologi inom elektronikstyrda hydrauliksystem Haldex Hydraulic Systems, en division inom Haldexkoncernen, har förvärvat alla patent och övriga tillgångar i det kanadensiska utvecklingsbolaget Micro Hydraulics Inc. Under ett flertal år har Micro Hydraulics varit involverat i forskning och utveckling av teknologi för effektiv energihantering och rörelsekontroll, vilket resulterat i avancerade lösningar av elektrohydrauliska system för mobila tillämpningar. Förvärvet omfattar ett nytt, avancerat koncept för elektronisk styrning av hydrauliska system, samt ett produktprogram på prototypstadiet bestående av kompakta, modulärt uppbyggda hydraulkomponenter, som konstruerats kring det nya styrkonceptet med integrerad elektronik och programvara. Den förvärvade teknologin förväntas placera Haldex i frontlinjen inom elektroniskt kontrollerade elektrohydrauliska system och positionerar bolaget väl för att delta inom teknologin för energistyrning och rörelsekontroll med elektronikstyrd hydraulik. Världsmarknaden för tillämpningar av den förvärvade teknologin kan uppskattas till ca 5 miljarder kronor årligen och erbjuder Haldex Hydraulics betydande tillväxtmöjlig-heter inom den nuvarande kundbasen (tillverkare av entreprenadfordon, gaffeltruckar och andra industriella fordon). Serieleveranser av det nya produktprogrammet förväntas starta under år 2003. Därefter bedöms de nya affärsmöjligheterna kunna leda till en tillväxt inom Haldex Hydraulics (nuvarande årsomsättning över 1 miljard kronor) på 50% inom en 5-års-period och betydligt mer i ett längre perspektiv Förutom betalning av tre förhållandevis modesta engångsbelopp under perioden 2001-2005, kommer huvuddelen av köpeskillingen att utgå som royalty baserad på fakture-ringen under perioden 2003-2010. Kostnader för färdigställande av produkterna samt produktionsförberedelser bedöms belasta koncernens resultat med 5-10 MSEK under vardera av de två nästkommande åren, varefter positiva resultatbidrag förväntas. Den förvärvade basteknologin förväntas kunna förbättra en rad olika elektrohydrauliska produkter och undanröja många av de effektivitets- och ljudproblem som fordonstillverkare möter med nuvarande elektrohydrauliska system. Den nya teknologin förväntas också erbjuda betydande prestandafördelar vad avser systemens responstider och stabilitet till en lägre kostnad än nuvarande försök att åstadkomma motsvarande med existerande elektro-hydrauliska system. 2. Produkter och system baserade på den förvärvade teknologin kommer att erbjuda fordons- tillverkarna möjligheter att konstruera fordon med förbättrad tillförlitlighet, produktivitet och säkerhet samtidigt som energiförbrukning, operatörsstress och kostnader kan minskas. Haldex tillväxtstrategi baseras till stor del på expansion inom "fordonsdynamiska system", där elektronikstyrning möjliggör bättre prestanda och säkerhet. Genom utveckling av elektroniskt reglerbar fyrhjulsdrift för bilar (AWD) och en rad elektroniskt reglerbara delsystem för bromsning/stabilisering av tunga fordon (ABS, EBS, ESP, ECAM, SDI, EPV), har Haldex redan tagit flera steg i denna tillväxtstrategi. Med förvärvet av ifrågavarande teknologi från Micro Hydraulics, ansluter Haldex Hydraulic Systems till denna tillväxtstrategi och adderar till koncernens kompetens inom fordonsdyna-miska system. Haldex är en innovatör inom fordonsteknik och marknadsför egna system och komponenter till lastbilar, bilar och industriella fordon. Haldex är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista och har en årsomsättning på över 6 miljarder kronor med 4.100 anställda. För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, Haldex AB (telefon 08-678 72 70). 2001-09-07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/07/20010907BIT00230/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/07/20010907BIT00230/bit0001.pdf