We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 26, 2001 | Press release
Haldex stärker närvaron i Italien

Haldex stärker närvaron i Italien Haldex har förvärvat verksamheten i den italienska agenten PAGG srl. Med ett eget försäljningsbolag förstärker Haldex närvaron på den viktiga italienska fordonsmarknaden. PAGG har under många år fungerat som agent för Midland Grau, som Haldex förvärvade 1998. Haldex ursprungliga bromsprodukter (automatiska bromshävarmar) har sålts genom en annan agent på den italienska marknaden. Genom förvärvet av verksamheten i PAGG och bildandet av ett eget bolag, Haldex Italia S.r.l., kan försäljningsverksamheten på den italienska marknaden förstärkas och samordnas. Haldex årliga försäljning i Italien uppgår för närvarande i storleks- ordningen 100 MSEK. Genom etableringen av en egen organisation bedöms försäljningen kunna öka samtidigt som marginalerna i försäljningsledet konsolideras. Resultateffekten av förvärvet blir positivt men i koncernsammanhang av begränsad storleksordning. Haldex är en innovatör inom fordonsteknik och marknadsför egna system och komponenter till lastbilar, bilar och industriella fordon. Haldex är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista och har en årsomsättning på över 6 miljarder kronor med 4.100 anställda. (www.haldex.com) För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, Haldex AB (telefon 08-678 72 70). 2001-10-26 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01120/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01120/bit0003.pdf