We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juni 1, 2001 | Press release
Haldex Traction först med nytt globalt system för kvalitetsstyrning

Haldex Traction först med nytt globalt system för kvalitetsstyrning Haldex Traction AB inför som första företag i Sverige ISO/TS 16949. När ISO 9000 infördes i fordonsindustrin följdes den snabbt av lokala tillägg för olika länder. Sålunda hade man i Tyskland VDA 6.1, i USA QS 9000, i Frankrike EAQF 94 och i Italien EAQ 94. I samband med ökad globalisering av fordonsindustrin förstärktes kravet på en internationell standard. Denna finns nu i form av ISO/TS 16 949, som alltså innefattar kraven i de nationella varianterna. Som första svenska företag är Haldex Traction nu certifierade enligt denna nya standard. Detta som ett naturligt steg, efter att ha varit certifierade enligt ISO 9000 sedan 1998. Haldex Traction ser i denna nya standard stora fördelar och har inte genomfört processen enbart för att kunderna förväntas kräva det. Systemet skapar stora möjligheter för förbättringar, så är t ex ständiga förbättringar i den egna verksamheten en av ledstjärnorna. Haldex är en innovatör inom fordonsteknik och marknadsför egna system och komponenter till lastbilar, bilar och industriella fordon. Haldex är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista och har en årsomsättning på över 6 miljarder kronor med 4.250 anställda. För ytterligare information kontakta Ulf Ahlén, VD Haldex Traction AB eller Erik Fransén, Kvalitetschef Haldex Traction AB (telefon 0418-47 65 00) 2001-06-01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/01/20010601BIT00380/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/01/20010601BIT00380/bit0003.pdf