We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
augusti 17, 2001 | Interim Report
Haldexkoncernen januari-juni 2001

Haldexkoncernen januari-juni 2001 Ökade marknadsandelar i en mycket svag fordonskonjunktur Nyckeltal, MSEK 2001 2000 Förändr Orderingång 3.209 3.225 -0,5% Nettoomsättning 3.275 3.184 + 3% Rörelseresultat före avskrivn (EBITDA) 267 333 -20% Rörelseresultat (EBIT) 128 211 -40% Resultat före skatt 93 180 -48% Nettovinst 62 117 -47% Vinst per aktie, SEK 2:76 5:24 -47% Vinstmarginal 4,1% 6,8% - Kassaflöde 5 -68 - Viktigare affärshändelser USA-genombrott för Haldex AWD-system. Ford väljer Haldex. Beställaren av den 1-1,5 miljardorder över en 5-årsperiod, som offentliggjordes i april 2001, är amerikanska Ford. Serieleveransstart i slutet 2003. Volvo väljer Haldex AWD-system. Volvo Personvagnar är beställaren av den i mars 2000 tillkännagivna 1- miljard-ordern på Haldex AWD-system över en 5-årsperiod. Serieleveransstart 2001/2002. Freightliner inför Haldex bromscylindrar som standard. USA:s största lastbilstillverkare, Frieightliner Corporation, beslutade införa Haldex långslagiga bromscylindrar som standard. Årligt värde ca 50 MSEK. Lastbilstillverkare i USA inför Haldex automatiska bromshävarmar som standard. Haldex erhöll ett flerårigt kontrakt från en betydande amerikanska lastbils-tillverkare. Den årliga tilläggsförsäljningen kan uppskattas till 30 MSEK. Härmed uppnår Haldex en marknadsandel på automatiska hävarmar i USA på över 50%. USA-framgångar för Haldex ventilfjädertrådsprodukter. Två betydande kontrakt erhölls - dels ovalformade produkter till motorer inom GM-koncernen, dels genombrott för leveranser till japanska biltillverkare i USA (Toyota). Sammanlagt årligt ordervärde ca 50 MSEK. Ledande europeisk gaffeltruckstillverkare beställer Haldex hydrauliska drivsystem för motorkylfläktar. Haldex nyutvecklade hydraulsystem för motor-kylfläktar har beställts av en europaledande gaffeltruckstillverkare. Ordervärde ca 250 MSEK över en 5-årsperiod Strategisk allians inom anti-kollisionssystem för kommersiella fordon. Haldex och amerikanska Altra Technologies etablerade samarbete kring utveckling och försäljning av Altras elektroniska anti-kollisionssystem, som baseras på radar och ultraljud med distribuerad intelligens. Haldex förvärvade minoritetspost för 3 MUSD. Anti-kollisionssystem bedöms ha en snabbt växande marknadspotential. Marknadsutveckling Fordonskonjunkturen på huvudmarknaderna i Nordamerika och Europa utvisade en kraftig nedgång under perioden. I Sydamerika och Asien var utvecklingen positiv. Tunga fordon I Nordamerika fortsatte anpassningen av lastbilslagren till en lägre efterfrågenivå. Medan försäljningen av tunga dragfordon minskade med ca 36% jämfört med 1:a halvåret i fjol, sjönk produktionen med 51%. Försäljning och produktion av tunga släpvagnar minskade med ca 49% respektive 51%. Lagren av lastbilar har nu sjunkit med 45% sedan årets början till drygt 34.000 enheter. Med förväntad låg produktionstakt även under det 3:e kvartalet bedöms lagren (drygt 2 månaders försäljning) därefter ha anpassats till den lägre försäljningsnivån. Detta kan ge utrymme för en viss ökning av produktionstakten under det 4:e kvartalet och framöver under 2002 förutsatt att efterfrågan inte minskar ytterligare. I Europa försvagades marknaden för tunga fordon. Under 1:a halvåret minskade försäljning och produktion med ca 10%. Den allmänna konjunkturbilden i Europa bedöms komma att ytterligare försvagas under året och för helåret förväntas tillverkningen av tunga fordon minska med minst 15% jämfört med fjolårets toppnotering. Lätta fordon I Nordamerika var utvecklingen för lätta fordon snarlik den inom det tunga segmentet. Nedgången var dock inte lika dramatisk. Den nordamerikanska försäljningen av lätta fordon minskade med ca 5% jämfört med 1:a halvåret i fjol. Produktionen minskade dock med ca 13% innebärande fortsatt neddragning av de stora lagren av bilar. Lagerminskningen var betydande under perioden - från 83 dagars försäljning i januari till 56 dagar i juni - och lagren närmar sig nu normal nivå. Marknadsutvecklingen i Europa var svag under perioden, särskilt i Tyskland. Försäljningen av bilar minskade med ca 3,5% medan produktionen, hjälpt av export, var oförändrad jämfört med fjolåret. Industriella fordon Marknaden för entreprenadfordon minskade väsentligt under perioden. Jämfört med 1:a halvåret i fjol sjönk försäljning och produktion av tunga entreprenadfordon med ca 17% i Nordamerika och ca 5% i Europa. Inom det lätta entreprenadmaskinssegmentet var ned- gången något mindre: ca 6% i Nordamerika och ca 4% i Europa. Försäljning och tillverkning av gaffeltruckar minskade med ca 11% i Nordamerika, medan Europa utvisade en förbättring på ca 5%. Försäljningsutveckling Som framgår av avsnittet om marknadsutvecklingen ovan, var förutsättningarna för vår verksamhet under perioden dramatiskt försämrade jämfört med det 1:a halvåret i fjol. Den betydligt försvagade svenska kronan försvårar jämförelsen med fjolåret. På en kraftigt sjunkande fordonsmarknad kunde dock marknadsandelarna inom de flesta produktområden bibehållas eller ökas. Koncernens orderingång minskade (valutajusterat) med 11%, varav Nordamerika -16% och Europa samt övriga marknader tillsammans -5%. Nominellt var orderingången 3.209 MSEK (3.225), en minskning med 0,5%. Nettoomsättningen minskade (valutajusterat) med 8%. Nominellt uppgick omsättningen till 3.275 MSEK (3.184), en ökning med 3%. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/17/20010817BIT00250/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/17/20010817BIT00250/bit0001.pdf Hela rapporten