We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 21, 2001 | Press release
Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE Styrelsen i Haldex AB har i dag beslutat att utnyttja det mandat om återköp av egna aktier som erhölls av den ordinarie bolagsstämman den 28 mars 2001. Stämmans beslut innebär att högst 10% av samtliga aktier kan återköpas fram till ordinarie bolagsstämma år 2002. Haldex äger i dag inga egna aktier. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen. Stockholm den 21 september 2001 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/21/20010921BIT00790/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/21/20010921BIT00790/bit0001.pdf