We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 15, 2001 | Press release
Rapportdatum 2001

Rapportdatum 2001 20 februariBokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 28 mars Bolagsstämma i Stockholm 26 april Tremånadersrapport januari-mars 7 augusti Halvårsrapport januari-juni 25 oktober Niomånadersrapport januari-september Stockholm den 15 januari 2001 Claes Warnander Verkst direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00530/bit0002.pdf