We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 4, 2002 | Press release
Alfa Laval och Haldex diskuterar samarbete för rening av vevhusgaser från dieselmotorer

Alfa Laval och Haldex diskuterar samarbete för rening av vevhusgaser från diselmotorer De två svenska multinationella företagen Alfa Laval och Haldex meddelade i dag att man har startat gemensamma utvärderingar av tekniska och kommersiella frågor för att med förenad expertis och gemensamma resurser rena vevhusgaser från dieselmotorer, på vilka allt hårdare miljökrav kommer att ställas. Avsikten är att kombinera Alfa Lavals separa- tionsteknik med Haldex kompetens och erfarenhet som leverantör till fordonsindustrin för att bearbeta en uppskattad årlig potential i Europa och USA på cirka 1 miljard kronor. Sigge Haraldsson, Alfa Laval koncernens VD kommenterade initiativet till ett samarbete med Haldex och marknadspotentialen: "Framtida krav på renare luft kommer att kräva att tillverkare av dieselmotorer - som används i olika typer lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och fartyg samt elproduktion - också renar vevhusgaserna. Vi har framgångsrikt utvecklat en konceptuell lösning, baserad på vår separa-tionsteknologi, som gör att vevhusgaser i princip inte får någon miljöpåverkan." Föreskrifter som kräver rening av vevhusgaser diskuteras i Europa liksom i USA. De förväntas införas inom de närmsta åren mot bakgrund av att motorernas totala utsläpp, inte bara via avgas-röret, uppmärksammas mer och mer. Den årliga produktionen av dieselmotorer i storlekarna 5-16 liter, är ungefär 2,5 miljoner motorer. För motorer till kommersiella fordon i Europa och USA är produktionen ungefär 1,2 miljoner styck - 7 tillverkare representerar majoriteten av denna volym. Sigge Haraldsson kommenterar vidare: "Vi har identifierat behovet och utvecklat en lösning. Med vår expertis inom separationsteknologin behöver vi en etablerad partner inom fordons-industrin för att ta denna revolutionerande lösning till marknaden. Jag bedömer att Haldex är den partnern. Vårt gemensamma mål är tydligt - att erbjuda tillverkare av dieselmotorer ett enkelt, pålitligt och kostnadseffektivt sätt att eliminera miljöpåverkan från vevhusgaser." Claes Warnander, Haldex koncernens VD kommenterar: "Jag ser Alfa Lavals initiativ som en spännande möjlighet för oss att ytterligare stärka vår position som leverantör till motortill-verkare. Haldex har en stark marknads- och distributionsplattform för fordonsindustrin och en lång tradition att förse marknaden med innovativa lösningar för att förbättra prestanda och säkerhet i fordon. Vi kan också bidra med en omfattande erfarenhet av volymproduktion med relevanta ledningssystem och certifiering för fordonsindustrin. Tillsammans med Alfa Laval är vi väl rustade att ta en unik lösning för rening av vevhusgaser till marknaden." forts. Pressmeddelande Alfa Laval och Haldex, 4 juli 2002 2. Om Alfa Laval och Haldex: · Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar. Vår utrustning, våra system och vår service bidrar till att förbättra prestanda i våra kunders processer. Om och om igen. Med vår hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar våra kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, mat, läkemedel och stärkelse. Vår världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning av ca 16 miljarder kronor och med cirka 9 200 anställda. Ytterligare information återfinns på http://www.alfalaval.com/ · Haldex är en innovatör inom fordonsteknik. Vi erbjuder egenutvecklade lösningar inom områdena fordonsdynamik, -prestanda, -säkerhet och bränsleekonomi. Våra system och produkter levereras globalt till tillverkare av lastbilar, bilar, industriella fordon samt motorer. Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning på knappt 7 miljarder kronor och med cirka 4 100 anställda. Ytterligare information återfinns på http://www.haldex.com/ För ytterligare information: Peter Torstensson Claes Warnander Informationsdirektör VD och Koncernchef Alfa Laval Group Haldex AB Tel: 046 36 72 31 Tel: 08- 67 87 270 Mobil: 0709 33 72 31 Mobil: 0705 65 85 05 peter.torstensson@alfalaval.com claes.warnander@haldex.com 2002-07-04 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/04/20020704BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/04/20020704BIT00100/wkr0002.pdf